Sogn og Fjordane Røde Kors

Over 2000 frivillige står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. 26 lokalforeiningar driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Frivillige i Sogn og Fjordane Røde Kors.

Sogn og Fjordane Røde Kors si oppgåve er å legge til rette for at våre 26 lokalforeiningar og deira frivillige skal kunne hjelpe best mogeleg i sine lokalmiljø.

Distriktet bistår med kurs og opplæring, finansieringsordningar og administrative oppgåver. Vi driv også eigne aktivitetar som Ferie for alle, Aktivt val og til topps, som du kan lese meir om nedanfor.

Aktivitetar

Arrangement

Nyheiter

Om oss

Kontakt oss

 

Lokalforeiningar

Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksteneste, internasjonal kafe og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, norsktrening, flyktningguide og språkkafe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, flyktningguide, besøksvenn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonalt kor, vitnestøtte, møteplassen, sanitetsvakt, førstehjelpskurs og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, besøksteneste og turgruppe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonal kafe, strikkegruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og Barnas Røde Kors (BARK).
Våre frivillige driv omsorgsaktivitetar og rednings- og beredskapsarbeid for å hjelpe, trygge og støtte menneske i lokalsamfunnet. Med di hjelp kan me gjere ein endå større innsats for fellesskapet
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, Barnas Røde Kors (BARK) og beredskapsvakt.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, handarbeidsgruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, beredskapsvakt, språkkafe, møteplass for kvinner, møteplass for menn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, besøk til innsette i fengsel og flyktningguide.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og beredskapsvakt.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler