Sogn og Fjordane Røde Kors

Over 2000 frivillige i 26 lokaforeiningar står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. Dei driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Frivillige i Sogn og Fjordane Røde Kors.

Sogn og Fjordane Røde Kors støttar lokalforeiningane med opplæring og administrative oppgåver. Vi driv også eigne aktivitetar som Ferie for alle, Aktivt val seksualopplysing og inkluderingsarrangementet Til topps. Finn din lokalforeining nedanfor!

Lokalforeiningane våre