Sogn og Fjordane Røde Kors

Over 2000 frivillige står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. 27 lokalforeiningar driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.

Vi er over 2000 frivillige i Sogn og Fjordane Røde Kors

Sogn og Fjordane Røde Kors si oppgåve er å legge til rette for at desse 27 lokalforeiningan og deira frivillige skal kunne hjelpe best mogeleg. Distriktet driv kurs og opplæring, jobbar med finansiering og administrative oppgåver. Vi organiserer også noko felles aktivitet som går på tvers av kommunegrensene.

Aktivitetar

Arrangement

Nyheiter

Om oss

Kontakt oss

 

Lokalforeiningar

Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksteneste, internasjonal kafe og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, norsktrening, flyktningguide og språkkafe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, flyktningguide, besøksvenn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonalt kor, vitnestøtte, møteplassen, sanitetsvakt, førstehjelpskurs og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, beredskapsvakt, besøksteneste og turgruppe.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, flyktningguide, internasjonal kafe, strikkegruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og Barnas Røde Kors (BARK).
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, Barnas Røde Kors (BARK) og beredskapsvakt.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, handarbeidsgruppe og Til Topps-turar.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, beredskapsvakt, språkkafe, møteplass for kvinner, møteplass for menn og nattevandring.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn, besøk til innsette i fengsel og flyktningguide.
Vi har aktivitetar innan hjelpekorps, besøksvenn og beredskapsvakt.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler