Kontaktdetaljar Førde Røde Kors

Ta kontakt med oss:

Kontoret: Malene Helle
E-post: post@forderodekors.no
Tlf: 90780188

Lokalforeiningsleiar Norvall Nøringset
E-post: norvalln@gmail.com
Telefon: 95038575

Fungerande leiar hjelpekorps Are Bødal
E-post: are.bodal@rodekors.org - Telefon 40608490                                                                          

Leiar omsorgsaktivitet Sureeporn A. Eriksen
E-post: ser004@hotmail.com - Telefon: 47367750

Leiar ungdomsaktivitet Jostein Vedvik
E-post: jostein.vedvik@rodekors.org
Telefon: 46822293

Leige av kantine, møterom eller hytte: Malene Helle
E-post: post@forderodekors.no
Tlf: 90780188