Vår tanke med å leige ut Rødekorshytta er at det skal vera eit rimeleg tilbod til andre frivillige lag og organisasjonar, slik at dei kan samlast og ha ein kjekk oppleving.
Vi er stolte over å ha fått direktør i Norec (Fredskorpset) Jan Olav Baarøy til å presentere deira vinkling innan frivilligheit på vårt arrangement «Skap hjartevarme!»
Førde Røde Kors ynskjer sine medlemmar velkommen til årsmøte i Rødekorsbygget 4.et. tirsdag 28. februar kl. 19:00. Valmøte startar kl. 18:00. Vi kan by på ymse program og innslag, samt lett servering!