Leikanger Røde Kors er med på "vaorens vidlaste eventyr", Kjeringi Open. Vis bildetekst
Leikanger Røde Kors er med på "vaorens vidlaste eventyr", Kjeringi Open.

Leikanger Røde Kors

Våre frivillige driv omsorgsaktivitetar og rednings- og beredskapsarbeid for å avdekkje, hindre og lindre naud i lokalsamfunnet. Med di hjelp kan me nå endå fleire.

Adresse
Hanahaug 27, 6863 LEIKANGER
Telefon
95800153
E-post
post@rkleikanger.no
Leder
Knut Henning Grepstad
Nestleder
John Petter Svedal

Leikanger Røde Kors har si eige nettstad utenfor rodekors.no. Vil du vite meir om kva vi driv med i det daglege? Sjå https://rkleikanger.no eller besøk Leikanger Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.

Vil du engasjere deg i Røde Kors?

Som frivillig kan du delta aktivt i Røde Kors sitt arbeid, og føle på gleda ved å hjelpe andre. Ikkje tid, seier du? Kva med eit medlemskap? Som medlem gjer du arbeidet vårt mogleg gjennom di støtte. Eit ordinært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg som er under 26 år.

Våre aktivitetar.