Dukka Henry vinkar

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn

No kan barnehagar og skular få besøk av Henry for å lære om førstehjelp.

Henry-turnéen - Førstehjelp for barn er eit pedagogisk læringsopplegg for barn i barnehage og småskulen (1.-3. kl.)

Henry er på turné i veke 15, 16, 17, 18. 

Sjølv små barn kan redde liv! Læringsopplegget og dukka Henry har som mål å bidra til å auke barn si kjennskap til og interesse for førstehjelp. Vi ynskjer at barn skal vere forberedt på ein situasjon ved at vi skapar ein trygg og kontrollert plass å lære førstehjelp.

Idéen om at dei yngste barna kan ta ansvar, syne omsorg og hente hjelp er ein viktig del av Henry-opplegget. Det skal kjennast trygt å hjelpe andre. Gjennom dukka Henry og dei 10 uhella han utsettast for, lærer barn korleis dei kan hjelpe gjennom 3 enkle steg:

  1. Spørje kva som har skjedd
  2. Hente ein vaksen/Ringe 1-1-3
  3. Hjelpe (Saman med ein vaksen)

Les meir om Henry sitt opplegg for førstehjelpsopplæring.

Henry-turnéen er eit samarbeid med sjukepleiarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Førde. Saman med Henry kjem to til fire studentar som gjennomfører sin studentpraksis.

Lengda på opplegget er fleksibelt og de kan avtale med studentane korleis de ynskjer å gjennomføre besøket.

I perioden mellom påmeldingsfristen og oppstarten av turneen vil vi ta kontakt med dei som har meldt interesse for delta, og inngå konkret avtale om besøk med dei einskilde barnehagane og skulane.

Påmeldingsfrist: Tysdag 17. november

Trykk her for å melde interesse for å få besøk av Henry. 

For spørsmål kontakt Martine.

2303_Martine Viken_mindre
Martine Viken
Tiletteleggar for opplæring og oppfølging av frivillige. Ansvar for Henry turnéen.
E-post
martine.viken@redcross.no
Mobil
971 39 640