Aktivitetar i Sogn og Fjordane

Dette er aktivitetar vi fokuserer på i 2022

Alle skal få mogelegheit til å ta nokre dagar fri og ha det kjekt saman med andre. Velkomen til Ferie for alle i 2023!
Einsemda kan råke alle. I besøkstenesta har vi ei rekke aktivitetar som gjev dei som treng det ein betre kvardag.
Har du ein hund med godt lynne og vil glede nokon? Bli besøksvenner saman - meld deg på kurs!
Velkomen til kurstreff for frivillige i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord.
Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps leitar etter sakna og reddar menneske når ulykker eller katastrofar råkar.
Velkomen til kurs og samlingar i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps!
Viss du er av dei som drøymer om å gjere ein innsats for Røde Kors ute i verda, kan det by seg eit høve med Røde Kors. Sogn og Fjordane Røde Kors har eit samarbeid med Røde Kors i Georgia.
Lokale familiedagar er integreringsarrangement der fleirkulturelle barn og barnefamiliar har det kjekt saman med andre i lokalsamfunna sine.
Vi jobbar for at busette migrantar opplever inkludering i lokalsamfunnet.
Stopp volden er eit program i Røde Kors mot vald og mobbing.