Frivillig innan Røde Kors Omsorg i aktivitet

Kurstreff

Velkomen til kurstreff for frivillige i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord.

Distriktsråd omsorg har sett seg som mål å arrangere 3 kurstreff kvart år, slik at alle frivillige får eit tilbod nært seg. I vår arrangerar vi kurstreff i Sogndal og på Nordfjordeid og i Florø til hausten.  

På kurstreffa tilbyr vi ulike kurs for nye og erfarne frivillige. Det vil mellom anna vere tilbod om startkurs, besøksvenkurs og migrasjon. Det vil òg vere mogleg å ta kurs innan psykososial førstehjelp, Tørr du lytte, førstehjelp, barn og unge/oppvekst, Dialog og konflikthandtering, Treffpunkt Røde Kors Ungdom, kurs i teieplikt, grunnkurs i beredskap m.m dersom lokalforeiningar meldar inn behov om ein eller fleire av desse.

Sogn: Sogndal 11. mars.

Påmelding

 

Nordfjord: Nordfjordeid 12. mars

Påmelding

 

Sunnfjord: Florø Blir i haust. Dato kjem