Frivillig innan Røde Kors Omsorg i aktivitet

Kurstreff

Velkomen til kurstreff for frivillige i Nordfjord, Sogn og Sunnfjord.

Distriktsråd omsorg har sett seg som mål å arrangere 6 kurstreff kvart år, slik at alle frivillige får eit tilbod nært seg. I haust arrangerar vi kurstreff i Vadheim, på Nordfjordeid og i Førde.  

På kurstreffa tilbyr vi ulike kurs for nye og erfarne frivillige. Det vil mellom anna vere fast tilbod om startkurs, besøksvennkurs, førstehjelp og psykososial førstehjelp. Det vil òg vere mogleg å ta kurs innan Tørr du lytte, migrasjon, barn og unge/oppvekst, Dialog og konflikthandtering, Treffpunkt Røde Kors Ungdom, kurs i teieplikt, grunnkurs i beredskap m.m.

Sogn: Vadheim 24. september.

Påmelding

Nordfjord: Nordfjordeid 25. september

Påmelding

Sunnfjord: 5. november

Påmelding