Her leier Oddgeir Indrebø (midten)ei hjelpekorpsøving frå KO-bilen til Vadheim Røde Korps Hjelpekorps Vis bildetekst
Her leier Oddgeir Indrebø (midten) ei hjelpekorpsøving frå KO-bilen til Vadheim Røde Korps Hjelpekorps

Æresbevisning til Oddgeir Indrebø

Den alltid drivande korpsleiar Oddgeir Indrebø i Vadheim Røde Kors Hjelpekorps, får Norges Røde Kors Hjelpekorps fortenestemedalje.

Les grunngjevinga til Norges Røde Kors komite for æresbevisninger nedanfor:

Lokalforeningen til denne kandidaten har søkt om tildeling av æresbevisning til ein som har hatt tillitsverv i Røde Kors samanhengande i over 30 år.

Han har vore:

varamedlem til og operativ leiar i distriktsrådet i Sogn og Fjordane Røde Kors hjelpekorps, medlem av beredskapsutvalet i Sogn og Fjordane Røde Kors,
leiar og nestleiar i lokalt hjelpekorps i 19 år, og nå også
konstituert som leiar av eit nabokorps.

Kandidaten har vore medlem og engasjert i Røde Kors nær sagt heile sitt liv.

Han vart aktiv i lokalt hjelpekorps på 1970-talet, og viste tidlig eit stort engasjement. Han vert skildra som ein rekrutterar og miljøskapar som har fått korpset til å bli eit aktivt og dyktig korps. Han har vore opptatt av at Røde Kors generelt og hjelpekorpsa spesielt må fornye seg for best mogeleg å møte dei krav og utfordringar vi vil møte i framtida, og at utdanning er viktig i dette arbeidet.

Kandidaten si evne til å vere pådrivar lokalt har vort sterkt medverkande til at korpset no får nye lokale og har fått ansvar for mykje av lokalforeininga sitt utstyr og anna materiell.

Parallelt med verv lokalt og på distriktsnivå var han i mange år aktiv som instruktør og rettleiar på kurs og samlingar på område- og distriktsnivå.

I søknaden vert kandidaten skildra som alltid villig til å gjere ein innsats for frivilligheita, og hans utrøttelige og engasjerte innsats gjennom så mange år i hjelpekorpset er eineståande og langt ut over den ein kan forvente av frivillig innsats.

Distriktsstyret og Distriktsrådet i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps støttar heilhjarta opp om søknaden, og søknaden vert anbefalt av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Vedtak:
Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Oddgeir Indrebø Norges Røde Kors Hjelpekorps fortjenstmedalje for hans langvarige og store engasjement for hjelpekorpssaken i Vadheim Røde Kors Hjelpekorps og Sogn og Fjordane Røde Kors.

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyanger Røde Kors Hjelpekorps søker om tildeling av æresbevisning til Oddgeir Indrebø som har hatt tillitsverv i Røde Kors sammenhengende i over 30. Han har vært leder og nestleder i Vadheim Røde Kors Hjelpekorps i 19 år, varamedlem til og operativ leder i distriktsrådet i Sogn og Fjordane Røde Kors hjelpekorps, medlem av beredskapsutvalget i Sogn og Fjordane Røde Kors, samt nå også konstituert leder for Gaular Røde Kors Hjelpekorps.

 

 

Det står i søknaden at Oddgeir Indrebø har vært medlem og engasjert i Røde Kors nær sagt heile sitt liv. Han vart aktiv i Vadheim Røde Kors Hjelpekorps på 1970-talet, og viste tidlig et stort engasjement. Han beskrives som en rekrutterer og miljøskaper som har fått korpset til å bli et aktivt og dyktig korps. Han har vært opptatt av at Røde Kors generelt og hjelpekorpsene spesielt må fornye seg for best mulig å møte de krav og utfordringer vi vil møte i framtida, og at utdanning er viktig i dette arbeidet. Parallelt med verv lokalt og på distriktsnivå var han i mange år aktiv som instruktør og veileder på kurs og samlinger på område- og distriktsnivå.

Han har videre vært pådriver for å skaffe Røde Kors egne lokaler i Vadheim, og mye på grunn av Oddgeir sin innsats og drivende engasjement, og den aktiviteten som er i korpset i Vadheim, har lokalforeningen gått til innkjøp av bl annet RIB-båt og mannskapsbil (KO-vogn) som er  stasjonert i depotet i Vadheim.

 

I søknaden beskrives Oddgeir videre som en som alltid er villig til å gjøre en innsats for frivilligheten, og hans utrøttelige og engasjerte innsats gjennom så mange år i hjelpekorpset er enestående og langt ut over den en kan forvente av frivillig innsats.

Distriktsstyret og Distriktsrådet i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps støtter helhjertet opp om søknaden, og søknaden anbefales av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

 

Vedtak

Norges Røde Kors komite for æresbevisninger tildeler Oddgeir Indrebø Norges Røde Kors Hjelpekorps fortjenstmedalje for hans langvarige og store engasjement for hjelpekorssaken i Vadheim Røde Kors Hjelpekorps og Sogn og Fjordane Røde Kors.