Vinnarlodda i Røde Kors-lotteriet 2019

Vinnar av Røde Kors-lotteriet er trekt. Takk til alle dykk som har kjøpt lodd og støttar barn i sårbare livssituasjonar. Overskotet på 215.000 kroner går til dei.

Våre frivillige jobbar for at barn og unge i utsette livssituasjonar skal få gode opplevingar å bygge vidare på. Vår største aktivitet er Ferie for alle, med 250 deltakarar. Røde Kors-lotteriet er viktig for dette tilbodet.

Lotteritilsynet har denne veka trekt Sogn og Fjordane Røde Kors-lotteriet 2019. Her er trekningslista:

Ei reise verdt 25.000 kroner
Lodd nr 8519, selt av Førde Røde Kors.

Ei reise verdt 10.000 kroner
Lodd nr 11105, selt av Gloppen Røde Kors.

Ei reise verdt 7.500 kroner
Lodd nr 14886, selt av Luster Røde Kors
Lodd nr 19399, selt av Svelgen-Bremanger Røde Kors

Ei reise vert 5.000 kroner
Lodd nr 2318 – Askvoll
Lodd nr 2464 – Askvoll
Lodd nr 10914 – Gloppen
Lodd nr 13053 – Jølster
Lodd nr 14863 – Luster
Lodd nr 17791 – Stryn
Lodd nr 19189 – Svelgen-Brem
Lodd nr 19762 – Vikane
Lodd nr 20041 – Vik
Lodd nr 20097 – Vik

Ei reise verdtd 2.500 kroner
Lodd nr 14372 – Luster
Lodd nr 16567 – Olden

Ein Nying Kniv frå Helle
Lodd nr 193 – Høyanger
Lodd nr 401 – Høyanger
Lodd nr 558 – Høyanger
Lodd nr 1481 – Sogndal
Lodd nr 6001 – Fjaler
Lodd nr 7550 – Flora
Lodd nr 9432 – Førde
Lodd nr 14369 – Luster
Lodd nr 15748 – Lærdal
Lodd nr 17945 – Stryn
Lodd nr 18356 – Stryn
Lodd nr 21056 – Vågsøy
Lodd nr 21190 – Vågsøy
Lodd nr 21924 – Årdal

Alle vinnarar vert tilskrivne.