Grønn plen med mennesker som former et kors

Treng lokalforeininga di felles e-post-adresse?

Det er fullt mogleg! Felles e-postboksar opprettast der fleire mottakarar skal administrere/svare (og sende på vegne av) ei felles e-postadresse.

lokalforeining@rodekors.org

Denne postboksen vil ha eigen innboks, kalender, kontaktliste, moglegheit for organisering av undermapper mm. Det finns ei felles e-postadresse til kvar lokalforeining basert på følgjande adressemal: lokalforeining@rodekors.org (t.d. jolster@rodekors.org). Styret i tillegg til medlemskontakt skal ha tilgang til denne innboksen. 

Korleis finn du denne?

- På korsveien.no, gå til "vaffelmenyen" øverst til venstre og opne Outlook som vanleg.

- Klikk på bildet av deg sjølv/initialane dine øvst til høgre på skjermen. Klikk på valet «Åpne en annen postboks»

outlook felles innboks veiledning.pdf

- Søk opp namnet på postboksen og opne den. Dersom du har tilgang til den, vil den opne seg i ein ny fane i nettlesaren din.

Meir informasjon finn du på Korsveien. Du kan elles ta kontakt med Tom på distriktskontoret dersom du treng bistand.

2022-4-Thomas James-2-lite
Thomas James
Jobbar med digitale verktøy og oppfylging av medlemmar og frivillige.
Kontorsted
Førde
E-post
thomas.james@redcross.no
Mobil
936 97 571

Sjå videoen under for ein steg for steg veiledning:

skjermbilde av nettside