Ein konferanse om ung psykisk helse i Førdehuset 11. november og på Operahuset i Eid 12. november.
Både nyte sommaren og jobbe saman for ei betre verd? Velkomen til Røde Kors sin landsleir på Haugland i Sogn og Fjordane i veke 26 – 2021!
Velkomen til ein trygg, inkluderande og meistringsskapande møteplass – Røde Kors distriktstreff for ungdom 13+ på Skilbrei laurdag 5. til 7. mars 2021.