Kontakt oss

Adresse: Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 6800 FØRDE e-post: dk.sognogfjordane@redcross.no telefon: 5772 3130

Distriktskontoret:

140502 Dag hovland portrett web
Dag Hovland
Dagleg leiar
E-post
dag.hovland@redcross.no
Mobil
90894974

 

2301_LSN_Irene Grøneng-mindre2
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver og "Ferie for alle".
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
95300131

 

Rune Rajendram
Rune Rajendram
Tilretteleggar rekruttering og medlemspleie. Prosjektleiar Kveik, leiarsamling og distriktsårsmøte.
E-post
rune.rajendram@redcross.no
Mobil
924 26 255

 

pål dahl_420x560
Pål A. Dahl
Lokalforening, beredskap
E-post
pal.andreas.dahl@redcross.no
Mobil
90726095

 

Thor Erlend Mehammer
Thor Erlend Mehammer
Jobbar med Røde Kors Ungdom, Ferie for alle, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF), Henryturnéen, Røde Kors Nordisk United World College og andre aktivitetar innan ungdom og omsorg.
E-post
thor.mehammer@redcross.no
Mobil
906 82 381

 

Cathrine Heggø_til nettsida
Cathrine Kristiansen Heggø
Tilretteleggar for hjelpekorps
E-post
cathrine.kristiansen.heggo@redcross.no
Mobil
974 08 043

 

LSN_220321__til nettsida
Lene Sørøy Neverdal
Kommunikasjon: nettsider, sosiale medier, mediekontakt, humanitært påverknadsarbeid og talsperson.
E-post
lene.soroy.neverdal@redcross.no
Mobil
958 13 738

 

Jon Langeland Thomsen
Jon Langeland Thomsen
Jobbar med besøkstenesta og migrasjonsaktivitetar som mellom anna til topps, aktivitet på mottak og norsktrening.
E-post
jon.langeland.thomsen@redcross.no
Mobil
48248184

 

2303_Martine Viken_mindre
Martine Viken
Tiletteleggar for opplæring og oppfølging av frivillige.
E-post
martine.viken@redcross.no
Mobil
97139640

 

2022-4-Thomas James-2-lite
Thomas James
Jobbar med digitale verktøy og oppfylging av medlemmar og frivillige.
Kontorsted
Førde
E-post
thomas.james@redcross.no
Mobil
93697571


Distriktsstyret:

2020-10-02 Synøve Sande 2020-10-7 – Kopi
Synøve Sande
Distriktsleiar
E-post
sysande@enivest.net
Telefon
90726012

 

220304_LSN_Årsmøtet 2021_-Jan Atle Rise_mindre
Jon Atle Sagebø-Rise
Nestleiar
E-post
jon.rise@rodekors.org
Mobil
90283890

Distriktsrådsleiarane:

Anita K. Vik
Leiar distriktsråd Hjelpekorps
Anita Kristin Vik
E-post
anit-vi@online.no
Telefon
902 20 299

 

Arne Dale_leiar distriktsråd omsorg_SFRK_1000
Leiar distriktsråd Omsorg
Arne Dale
E-post
a.dale4@icloud.com
Telefon
950 39 740

 

Marte Heggestad_mindre
Leiar distriktsråd Ung
Marte Heggestad
E-post
marte.heggestad@rodekors.org
Mobil
9175332