Kontakt oss

Adresse: Sogn og Fjordane Røde Kors Langebruvegen 28 6800 FØRDE e-post: dk.sognogfjordane@redcross.no telefon: 5772 3130

Distriktskontoret:

140502 Dag hovland portrett web
Dag Hovland
Dagleg leiar
E-post
dag.hovland@redcross.no
Mobil
90894974
Irene Grøneng_SFRK_2018_1000_IMG_3908
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver.
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
95300131
Rune Rajendram
Rune Rajendram
Tilretteleggar rekruttering og medlemspleie. Prosjektleiar Kveik, leiarsamling og distriktsårsmøte.
E-post
rune.rajendram@redcross.no
Mobil
924 26 255
pål dahl_420x560
Pål A. Dahl
Lokalforening, beredskap
E-post
pal.andreas.dahl@redcross.no
Mobil
90726095
Thor Erlend Mehammer 2014_420x530
Thor Erlend Mehammer
Tilretteleggar for distriktsråd ungdom og omsorg. Jobbar med Røde Kors Ungdom, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF), Røde Kors Nordisk United World College og andre aktivitetar innan ungdom og omsorg.
E-post
thor.mehammer@redcross.no
Mobil
906 82 381
Katja Nielsen
Katja Gulhaugen (Katja Nielsen)
Jobbar med Ferie for alle, Julegleder for barn, Barnas Røde Kors og anna aktivitet innan barn og omsorg.
E-post
katja.nielsen@redcross.no
Mobil
411 72 494
Cathrine Heggø_til nettsida
Cathrine Kristiansen Heggø
Tilretteleggar for hjelpekorps
E-post
cathrine.kristiansen.heggo@redcross.no
Mobil
974 08 043
LSN_220321__til nettsida
Lene Sørøy Neverdal
Kommunikasjon: nettsider, sosiale medier, mediekontakt, humanitært påverknadsarbeid og talsperson.
E-post
lene.soroy.neverdal@redcross.no
Mobil
958 13 738
Jon Langeland Thomsen
Jon Langeland Thomsen
Jobbar med besøkstenesta og migrasjonsaktivitetar som mellom anna til topps, aktivitet på mottak og norsktrening.
E-post
jon.langeland.thomsen@redcross.no
Mobil
48248184
2022-4-Thomas James-2-lite
Thomas James
Digitale verktøy og oppfylging av medlemmar og frivillige.
E-post
thomas.james@redcross.no
Mobil
93697571
220304_LSN_Margrethe Skåden
Margrethe Skåden
Tiletteleggar for opplæring og oppfølging av frivillige
E-post
margrethe.skaden@redcross.no
Mobil
48120586


Distriktsstyret:

2020-10-02 Synøve Sande 2020-10-7 – Kopi
Synøve Sande
Distriktsleiar
E-post
sysande@enivest.net
Telefon
90726012
220304_LSN_Årsmøtet 2021_-Jan Atle Rise_mindre
Jon Atle Rise
Nestleiar
E-post
jon.rise@rodekors.org
Mobil
90283890

Distriktsrådsleiarane:

Anita K. Vik
Leiar distriktsråd Hjelpekorps
Anita Kristin Vik
E-post
anit-vi@online.no
Telefon
902 20 299
Arne Dale_leiar distriktsråd omsorg_SFRK_1000
Leiar distriktsråd Omsorg
Arne Dale
E-post
a.dale4@icloud.com
Telefon
950 39 740
220403_LSN_Jostein Vedvik-3 lite
Leiar distriktsråd Ung
Jostein Vedvik
E-post
jostein.vedvik@rodekors.org
Mobil
468 22 293