Adresse:

Sogn og Fjordane Røde Kors
Langebruvegen 28
6800 FØRDE

e-post: dk.sognogfjordane@redcross.no
telefon: 5772 3130

Distriktskontoret:

140502 Dag hovland portrett web
Dag Hovland
Dagleg leiar
E-post
dag.hovland@redcross.no
Mobil
90894974
Irene Grøneng_SFRK_2018_1000_IMG_3908
Irene Grøneng
Jobbar med ulike administrative oppgåver.
E-post
irene.groneng@redcross.no
Mobil
95300131
Rune Rajendram
Rune Rajendram
Prosjekt rekruttering
E-post
rune.rajendram@redcross.no
Mobil
924 26 255
pål dahl_420x560
Pål A. Dahl
Lokalforening, beredskap
E-post
pal.andreas.dahl@redcross.no
Mobil
90726095
Thor Erlend Mehammer 2014_420x530
Thor Erlend Mehammer
Jobbar med Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors, Røde Kors friluftsliv og førstehjelp, Stopp valden, Aktivt val og nattevandring.
E-post
thor.mehammer@redcross.no
Mobil
906 82 381
Katja Nielsen
Katja Nielsen
Jobbar med Ferie for alle, Julegleder for barn, Barnas Røde Kors og anna aktivitet innan barn og omsorg.
E-post
katja.nielsen@redcross.no
Mobil
411 72 494
Britt Tjønneland 2014_420x560
Britt Tjønneland
Hjelpekorps: tilrettelegging for d-råd, ressursgrupper, områder og korps - grunnopplæring, resertifisering, kursplan og administrative rutiner.  Instruktørar: utdanning, godkjenning og oversikter.
E-post
britt.tjonneland@redcross.no
Mobil
91662513
Henning A. Hellebust 12-2016-II_425x530
Henning A. Hellebust
Kommunikasjon: nettsider, sosiale medier, mediekontakt, humanitært påverknadsarbeid og talsperson.
E-post
henning.hellebust@redcross.no
Mobil
900 58 669
Jon Langeland Thomsen
Jon Langeland Thomsen
Jobbar med migrasjonsaktivitet som mellom anna flyktningguide, norsktrening og Til topps.
E-post
jon.langeland.thomsen@redcross.no
Mobil
48248184
Vebjørn Sture 2016_72_430x530
Vebjørn Sture
I permisjon til mars 2022. Opplæring, digitale verktøy og oppfylging av medlemer og frivillige.
E-post
vebjorn.sture@redcross.no
Mobil
924 16 527


Distriktsstyret:

Synøve Sande_IMG_2944
Synøve Sande
Distriktsleiar
E-post
sysande@enivest.net
Telefon
90726012
Arve Sandal_IMG_2947
Arve Sandal
Nestleiar
E-post
arve.sandal@enivest.net
Telefon
481 67 060

Distriktsrådsleiarane:

Anita K. Vik
Leiar distriktsråd Hjelpekorps
Anita Kristin Vik
E-post
anit-vi@online.no
Telefon
902 20 299
Arne Dale_leiar distriktsråd omsorg_SFRK_1000
Leiar distriktsråd Omsorg
Arne Dale
E-post
a.dale4@icloud.com
Telefon
950 39 740
Jon Atle Rise_1-1
Leiar distriktsråd Ungdom
Jon Atle Rise
E-post
jon.rise@rodekors.org
Telefon
902 83 890