Distriktsstyret

Medan lokalforeiningane er dei som driv direkte humanitær aktivitet, har distriktstillitsvalde ei overordna rolle som tilretteleggarar for slik humanitær aktivitet.

Distriktsstyret og distriktsråd i Sogn og Fjordane Røde Kors er valde på årsmøtet av delegatar frå lokalforeiningane, hjelpekorpsa, omsorgsavdelingane og ungdomen. Styret skal sjå til at handlingsprogrammet som distriktsårsmøtet vedtek, vert gjennomført,og at lokalforeiningane får hjelp til nødvendige ressursar for å utøve lokal humanitær aktivitet, basert på behova rundt i byane og bygdene.

Dette er distriktsstyret:

Synøve Sande_IMG_2944
Synøve Sande
Distriktsleiar
E-post
sysande@enivest.net
Telefon
90726012
Arve Sandal_IMG_2947
Arve Sandal
Nestleiar
E-post
arve.sandal@enivest.net
Telefon
481 67 060
 

Medlemmer:

Marit Kvalen, Luster
Per I. Rimmen, Flora
Sissel Loen, Stryn
D-råd Omsorg; Arne Dale, Hyllestad
D-råd Hjelpekorps; Anita K. Vik, Stryn
D-råd Ungdom; Jon Atle Rise, Svelgen-Bremanger
Jostein Lange Bergset, Aurland (vara)
Per Kristian Storevik, Stryn (vara)

Råd og utval:

Distriktsråd -Hjelpekorps, -Omsorg og Ungdom skal bidra med opplæring og anna tilrettelegging for lokalt arbeid innan søk og redning, besøksteneste, migrasjon, oppvekst og innan ung frivilligheit. Leiarane er representert i styret.
 
Beredskapsutvalet, som er samansett av deltakarar frå styret, råda og lokalforeiningane, skal hjelpe lokalforeiningane med planverk, avtaleverk, opplæring og øvingar innan beredskap.
 
Internasjonalt utval, som er samansett av deltakarar frå heile organisasjonen, skal forvalte vårt internasjonale distriktssamarbeid.