Øvelse i elveredning. Vis bildetekst
Øvelse i elveredning: Foto: Brynjar Tvedt.

Sogndal Røde Kors

Sogndal Røde Kors driv ein rekkje humanitære aktivitetar innan sosial inkludering, førebygging, migrasjon og rednings- og beredskapsarbeid. Bli med du òg, så står me rusta til å hjelpa endå fleire.

Adresse
Granden 43, 6856 SOGNDAL
Telefon
90891217
E-post
odd.rune.vikheim@nortura.no
Nestleder
Katinka Hauge
Leder
Odd Rune Vikheim

Vårt mandat

Sogndal Røde Kors har som hovudføremål å avdekkje, hindre og lindre naud i lokalsamfunnet. Gjennom våre aktivitetar håpar me å nå menneske som på ein eller annan måte treng selskap, tryggleik eller hjelp.

Omsorg (2)
Menneskeleg kontakt er noko av det viktigaste me kan gje. Foto: Sogndal Røde Kors.

Vil du vite meir om kva me driv med i det daglege? Sjå aktivitetsmenyen nedst på sida, eller besøk våre Facebook-sidar.

Her finn du Sogndal Røde Kors Hjelpekorps si Facebook-side.
Her finn du Sogndal Røde Kors Omsorg si Facebook-side.

Har du litt tid til overs? Vil du engasjera deg lokalt, og møte fantastiske menneske på vegen? Bli frivillig i Sogndal Røde Kors, og føl på gleda ved å hjelpe andre. Eller kanskje du vil bli medlem, og gjere arbeidet vårt mogleg gjennom di støtte? Eit ordinært medlemskap kostar berre 300 kroner pr. år*, men utgjer eit hav av forskjell for oss.

*150 kroner pr. år om du er under 26 år.

Våre aktivitetar.