Skredgruppa i Stryn på Hoven. Foto: Stryn Røde Kors. Vis bildetekst
Skredgruppa i Stryn på Hoven. Foto: Stryn Røde Kors.

Stryn Røde Kors

Vil du engasjera deg lokalt? Ønskjer du ei aktiv fritid? Vil du utgjere ein forskjell? Stryn Røde Kors tilbyr ei rekke aktivitetar i nærmiljøet, og me vil gjerne ha deg med på laget.

Adresse
Postboks 416, 6782 STRYN
Telefon
900 68 647
E-post
strynrkh@gmail.com
Leder
Per Eilert Ommedal
Nestleder
Sven Flo
hjertestarar
Din kunnskap og innsats kan redde liv. Foto: Fjordingen.

Vårt mandat

I Stryn Røde Kors arbeider me med mål om å forebygge og respondere for å redde liv, skape eit trygt lokalsamfunn, og gje tilbod om sosial kontakt og støtte til dei som treng det. Vil du vite meir om kva det inneber i praksis? Les om dei ulike aktivitetane våre i menyen under, eller besøk Stryn Røde Kors si Facebook-side.

Kunne du tenke deg å bli frivillig i Stryn Røde Kors?
Frivilligheit har ikkje berre ein positiv effekt på omgivnadene. Frivillige er beviseleg lykkelegare enn andre. I Stryn Røde Kors vert du del av eit levande og aktivt miljø, samstundes som du får føle på gleda ved å hjelpe andre.

Ikkje tid, seier du? Kva med å bli medlem i Stryn Røde Kors, og på den måten mogleggjere vårt arbeid gjennom di støtte? Eit ordnært medlemskap kostar 300 kroner pr. år, eller 150 kroner for deg under 26 år.

Våre aktivitetar.