Nissedal Røde Kors

Nissedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 59, 3883 TREUNGEN
Telefon
97195967
E-post
ojskarp@online.no
Nestleder
Stefan Pedersen
Leder
Lena Skarpodde

Vakttelefon: 97 19 59 67

Her finner du Nissedal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side