Telemark Røde Kors

Telemark Røde Kors redder liv, bidrar til å forebygge ensomhet og tilbyr gratisaktiviteter og sosiale møteplasser for barn, unge, voksne og eldre.

Våre lokalforeninger

Vi har vår egen redningsdykkergruppe, besøksvenner, flyktningguider og norsktrening.
Vi har et lokalt hjelpekorps og et bredt spekter av omsorgsaktiviteter fra besøksvenn til seniortrim, lyttevenn og digital senior.
Vi har aktiviteter som besøksvenn, besøksvenn med hund, sittedans, Barnas, Røde Kors, mannsgruppe, internasjonal kvinnegruppe, hjemmegruppe og husgruppe.
Vi har et lokalt hjelpekorps, besøksvenner og leksehjelp.
Vi har lokal bruktbutikk, hjelpekorps, besøksvenn, leksehjelp og ulike tilbud for barn og ungdom.
Vi har et stort hjelpekorps og aktiviteter som besøksvenn, Barnas Røde Kors og vårt eget aktivitetshus for ungdom - Fellesverket Henrys Hus.
Vi har aktiviteter som hjelpekorps, besøksvenn, leksehjelp og norsktrening.
Vi har flere lokale omsorgsaktiviteter og arrangerer alt fra Kvinnekafé til sygruppe. Våre frivillige stiller opp som besøksvenner, lyttevenner og leksehjelper.
Vi har et stort hjelpekorps, besøksvenner, sykehusguider, flyktningguider, visitorer i fengsel og vitnestøtter. Vi har også vårt eget aktivitetshus for ungdom - Fellesverket Fratelli.
Vi har et aktivt hjelpekorps og er klare til å rykke ut når krisen rammer.