Illustrasjonsbilde: En barnehånd holder blomster og en annen en spade med sand. Vis bildetekst
Noen av barna som deltar på Røde Kors sine aktiviteter har mindre tid til å være barn.

Får ikke være barn

Telemark har alltid hatt en høy andel barnefattigdom, men i det siste har det blitt mange flere. Det merker vi i Telemark Røde Kors.

«Jeg får leke uten bekymringer her.»

Barn på Ferie for alle

Disse ordene kom fra en gutt som deltok på et Ferie for alle-opphold i Telemark tidligere i år. En jente som fikk gavekort i julepresang av Røde Kors under én av juleaksjonene våre i fjor, brukte pengene på å kjøpe gave til venninner. For første gang kunne også hun gi bort julegaver og slippe å føle seg utenfor. For flere av ungdommene på ungdomsaktivitetene våre, er det maten som er grunnen til å komme. For noen er det ikke nok mat hjemme.

Det er både godt og vondt å høre barnas skildringer. Unger skal få være unger, men noen av barna som deltar på Røde Kors sine aktiviteter har mindre tid til å være barn. De bruker tiden sin på voksenbekymringer.

Tenk deg at du for første gang skal få lov til å dra på høstferie i Fritidsparken i Skien eller få bli med til Langedrag familiepark i sommerferien. Da vet du at du endelig har noe å fortelle om når skolen begynner og alle snakker om ferien sin.

«Det var veldig bra, og jeg fikk gjøre noe annet enn å bare være hjemme hele tida.»

Barn på Ferie for alle

Livet er blitt vanskeligere for mange med de økte levekostnadene. De som akkurat klarte seg tidligere, sliter i stor grad nå. De familiene som ikke hadde noe å gå på tidligere, har nå store utfordringer med å få pengene til å strekke til.

Ifølge tall fra SSB fra 2021, lever 13,5 prosent av barna i Telemark i fattigdom, det er den høyeste andelen i landet, bare slått av Oslo. Men dette er tall fra før pandemi, renteøkninger og priskrasj. De sier vi kan gange det med tre nå, og det merker vi i Røde Kors. Gjennom frivillig innsats over hele landet, har Røde Kors nasjonalt over 120.000 møter med barn og unge i løpet av ett år og alle foreningene våre rapporterer om større behov.

«Når vi skulle kle på oss og gå ut i friminuttene, så kunne vi få beskjed om å kle på oss ull, jeg hadde ikke ull, det var for dyrt, så da sto jeg der og fikk kjeft for jeg ikke hadde ull. Når du går i første klasse, så forstår du ikke helt hvorfor du få kjeft for noe som du ikke skal ha ansvar for»

Ungdom "Når barn må være voksne"

Så langt i år har rundt 320 personer deltatt på seks Ferie for alle-opphold i Telemark. Før året er omme vil vi ha tatt med oss enda flere på høstferie og juleferie også. Det er offentlige etater som søker på vegne av familiene, og familiene som deltar må ha levd i vedvarende lavinntekt i minst tre år.

På Fellesverkene våre i Skien og Porsgrunn, der ungdom kan komme for å henge, få leksehjelp og mat, har vi slått alle rekorder i år. På de to Fellesverkene som vi driver i Telemark, Fratelli og Henrys hus, har det vært en økning av unike deltakere på 52 prosent fra samme periode i fjor.  

Da Skien Røde Kors nylig opprettet Barnas Røde Kors (et gratis fritidstilbud for barn på grunnskolen), for å avlaste et overfylt tilbud i Porsgrunn, kom det 18 barn bare den første dagen.  

Det viser at det er behov for aktivitetene vi driver i lokalsamfunnene. Det Røde Kors tilbyr, betyr så mye for dem som mottar tilbudet – men fortsatt er det mange som sårt trenger en hjelpende hånd. Vi klarer ikke tilby nok til dem som trenger det.

Fattigdom skaper utenforskap og en usynlig skillevegg til det samfunnet andre lever i. 70.000 barn i Norge har foreldre som mottar sosialhjelp fra det offentlige. Disse barna sviktes av samfunnet. I den ferske Røde Kors-rapporten «Til barnets beste?» forteller over halvparten av foreldrene som er intervjuet at pengene ikke strekker til for å dekke barnas behov. De forteller om tomme kjøleskap, klær som er for små og regninger det er umulig å betale.

For å kunne bidra til gode opplevelser for barn og familier, er Røde Kors avhengig av sin aller viktigste ressurs – de frivillige. Dette er mennesker som bruker av sin fritid for å hjelpe og glede andre. Det er viktig å anerkjenne at frivilligheten er et godt bidrag i arbeidet mot fattigdom.

Dette kan du gjøre

Altfor mange barn lyver om hvorfor de ikke kan være med på fotball, dansing eller korps og bekymrer seg for familiens ubetalte regninger. Vi som medmennesker kan også hjelpe.

  • Tilby å kjøre og hente, selv om det bare er du som gjør det.
  • Ta initiativ til byttedager på skolen der alle får muligheten til å ta med et visst antall klær hjem.
  • Legg opp til spleisegaver i bursdager og ikke heng deg opp i om noen foreldre ikke betaler. Skriv ned alle barnas navn likevel.

Røde Kors mener at for å kunne bidra til at barn i sårbare livssituasjoner får en bedre hverdag, må det bli satt søkelys på følgende fra politikerne fremover:

  • gratis sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter med stabil drift året rundt
  • økt langsiktig støtte til gratis lavterskeltilbud for barn/ unge både i hverdag og ferietid
  • alle barn/ unge skal ha tilgang til en gratis fritidsaktivitet
  • tiltak som bidrar til at flere deltar i fritidsaktiviteter (kartlegge behov for å få målrettede tiltak)- f.eks gratis kollektivtrafikk.