En mann og en dame sitter ved et bord med en perm og studerer sidene. I bakgrunnen ser vi et rødt kors på et skrivebord. Vis bildetekst
Vitnestøttene Per Rørvik og Marit Ruud går gjennom dagens rettssaker.

En støtte for vitnene

For mange mennesker innebærer innkalling til en rettssak det aller første besøket i en domstol. Per Rørvik og Marit Ruud bruker av fritida si for å støtte deg som vitne i Skien Tingrett.

Per Rørvik holder på å lage kaffe inne på vitnestøttenes lille kontor. Han har akkurat festet vitnestøtte-skiltet på skjorta og heller nytraktet kaffe i ei kanne.

Lukta rekker nesten ikke å komme ut av døra før første advokat titter hodet inn gjennom døra og spør om han har en kopp.

- Deres kaffe er så mye bedre enn traktekaffen, sier han jovialt før han haster av sted med kaffekoppen i hånda på vei til dagens første rettssak.

Det å ha opplevd, eller vært vitne til en kriminell handling, kan oppleves som vanskelig. For mange vitner kan besøk i en rettssak preges av uro og usikkerhet. Mange vet ikke hvordan en rettssak forløper, mens andre er urolige og stressa for hva som forventes av en som vitne.

En plakat i front med tegning og forklaring på oppsett i en rettssak. I bakgrunnen skimter du en mann.
Per Rørvik er aktivitetsleder for vitnestøttene og viser frem plansjen de alltid har med seg som forklarer litt om rettssakens gang.

Akkurat i dag er det ikke mange vitner som skal inn på Tinghuset i Skien. Per vet at det er et par, og går derfor ned i gangen for å møte dem. Siden gangene og venteområdene er felles for alle, er det stor sjanse for at vitnene ender opp i samme område som den tiltalte eller andre personer som kan oppleves ubehagelig for hen.
På kontoret til vitnestøttene ligger det en perm med dagens rettssaker og informasjon om hvor mange vitner som er kalt inn og litt info om hver rettssak. Per har kikket gjennom og merket seg tidspunkter for når vitnene er kalt inn, men han har ikke lest seg opp på sakene. Det vil han helst ikke. På den måten kan han møte alle på lik linje, uten å ha noen spesielle meninger om saken de står foran.

Det er sjeldent vitnene vet om vitnestøtte, så Per begynner med å presentere meg selv og si at han er fra Røde Kors.

- De fleste vet ikke hva vitnestøtte er, så jeg forklarer det og så har jeg med en plansje som viser rettssalen. Om vitnet ønsker det, pleier jeg å fortelle litt om hva som skjer, hvilke personer som er i salen og hvordan det pleier å foregå, forteller han.

Det er tingretten som kaller inn de frivillige vitnestøttene etter behov og det er åpent for frivillige fra hele Telemark. Politivitner trenger ikke vitnestøtter, men i siviltvister og med sivile vitner, er det godt å ha noen som kan prate, vise vei og støtte.

- Et trygt vitne er et godt vitne. Det bidrar til økt rettssikkerhet.

Hva er vitnestøtte

En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.

Hun eller han vil kunne være en god samtalepartner i forkant av og etter rettssaken.

Vitnestøttene har gjennomgått en grundig opplæring og har taushetsplikt.

Vitnestøttene har kontor i 2. etasje i tinghuset og vil være å treffe der eller i området rundt.

For mer informasjon om vitnestøttevirksomheten, ta kontakt med vitnestøttekoordinatorer: Per Rørvik eller Tom Erik Hanche

Et murhus på en klar dag med blå himmel.. På veggen står det
Det er ikke mange som har vært med på en rettssak i Tinghuset i Skien. Det er en litt lukket verden for de fleste av oss.