STOLT ORDFØRER: Ordfører Hedda Foss Five skrøt av Vebjørn Sæterdal Landmark og Ayoub Alayoubi og kunnskapene de har tilegnet seg gjennom Gatemegling. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
STOLT ORDFØRER: Ordfører Hedda Foss Five skrøt av Vebjørn Sæterdal Landmark og Ayoub Alayoubi og kunnskapene de har tilegnet seg gjennom Gatemegling. (Foto: Bjørn Sodeland)

De nye kongene av Gulset

Vebjørn og Ayoub har det siste året deltatt på konflikthåndteringskurset Gatemegling. Nå snakker de flytende sjiraffspråk og har lært skiensordfører Hedda Foss Five noen grunnleggende gloser.

- Det har vært veldig gøy og lærerikt. Jeg har lært om konflikter og hvordan vi skal håndtere dem på en ordentlig måte. Jeg har lært meg sjiraffspråket og hvordan jeg skal snakke om mine behov og mine følelser i stedet for å angripe og gå rett i vold, sier Ayoub Alayoubi.

Mandag kom skiensordfører Hedda Foss Five innom Gulset Nærmiljøsenter der Røde Kors sitt konflikthåndteringskurs Gatemegling det siste året har samlet 11 lærevillige ungdommer, og i tillegg til å dele ut kursbevis, tok hun seg god tid til å prate med og lære av ungdommene.

201209_Gloria_Leiyan_gatemegler_nettsider
GIR UNGDOMMEN VERKTØY: Gloria Leiyan er gatemeglingsinstruktør og deler sine kunnskaper om konflikthåndtering med ungdommene. (Foto: Bjørn Sodeland)

Hva er sjiraffspråk?

Røde Kors Gatemegling gir ungdom redskaper til å løse konflikter uten bruk av vold. Gjennom rollespill, aktiviteter og deling av historier og erfaringer lærer de metoder som kan tas i bruk når de møter utfordrende situasjoner i hverdagen. Et av redskapene er sjiraffspråket, som ordføreren får en rask innføring i av en av ungdommene.

201209_Lyttet til ungdommen_nettside
LYTTET TIL UNGDOMMEN: Hedda Foss Five tok seg tid til å lytte til ungdommen og lærte mer om sjiraffspråket. (Foto: Bjørn Sodeland)

- Vi har to eksempler i Gatemegling - ulv og sjiraff. Ulven ser ikke opp og vurderer ikke andre muligheter. Du vet hvordan en sjiraff ser ut? De er ganske høye, ikke sant? De har overblikk over alt. Sjiraffen kan løse konflikter på en bedre måte fordi den har overblikk overalt.

Vebjørn Sæterdal Landmark, som også har deltatt på kurset, utdyper:

- I stedet for å bruke det vi kaller «du-språket» og angripe en person for det han eller hun gjør bruker vi «jeg-språket» og spør: Hva har skjedd? Hva føler jeg? Hva vil jeg gjøre og hva gjør jeg for å komme dit, forklarer han.

Ordføreren lytter interessert og lover å ta rådene med seg inn i politikken.

- Dette skal jeg huske på når vi sitter i politiske møter og vi blir veldig engasjerte og litt hissige på hverandre, sier Foss Five.

- Tar samfunnsansvar

Alle ungdommene som har gjennomført kurset har gjort dette på sin egen fritid og trofast møtt opp på Gulset Nærmiljøsenter for å lære, noe som gjorde ordføreren ekstra imponert.

- Jeg synes dette er veldig positivt, og jeg blir stolt av disse ungdommene her. De tar et samfunnsansvar og hjelper meg i jobben min med å gjøre denne byen ekstra bra for de som bor her. Det er en kry ordfører som står her i dag og får være med på dette, sier Foss Five.

201209_GisleLunde_GloriaLeiyan_nettsider
SKAPER ET VARMERE SAMFUNN: Gisle Lunde, daglig leder på Gulset Nærmiljøsenter synes det er flott å kunne gi ungdommene og Røde Kors mulighet til å holde kursene sine på senteret. (Foto: Bjørn Sodeland)

Gatemeglingskurset ble først holdt på Gulset ungdomsskole, men da denne muligheten ble stengt i mars på grunn av koronasituasjonen, åpnet Gulset nærmiljøsenter dørene slik at ungdommene kunne fortsette. Det er daglig leder Gisle Lunde godt fornøyd med.

- Det er så bra at vi får lov å ha gatemeglingskurset her på nærmiljøsenteret for da får ungdom lov til å møte hverandre og snakke om hvordan vi kan forebygge konflikter og skape det varme og gode samfunn. Vi er jo tross alt den varme bydelen, sier Lunde.

FAKTA OM GATEMEGLING

-Formålet med Gatemegling er å forebygge vold og konflikt blant unge mennesker.

- Gatemegling gir ungdom konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold.

- Rollespill, aktiviteter og deling av historier og erfaringer skaper samhold og oppmuntrer til kreativitet.

Les mer om Gatemegling her