En gatemegler snakker til noen på gata. På ryggen står det skrevet gatemegler på genseren.

Gatemegling

Å løse konflikter er ikke en medfødt egenskap. Det må læres.

Er du over 25 år og tenker dette er noe for deg?

Vil du gi noe til ditt lokalmiljø? 

Ungdom er den aldersgruppen som både utøver mest vold og er utsatt for mest vold. Det kan være vanskelig å håndtere følelser og reaksjoner som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. 

I Røde Kors Gatemegling gir vi ungdom ferdigheter i konfliktløsning, gjennom å øve på å gjenkjenne følelser og behov i konflikter, lære teori om konflikter og drive ferdighetstrening. 

Trygge voksne 

Trygge, voksne frivillige bidrar som kursholdere, meglere og praktiske tilretteleggere i Gatemegling. Som frivillig i Gatemeglingfår du lære om konflikthåndtering hvordan vi lærer konflikthåndteringsferdigheter til ungdom.

Gjennom å gi ungdom opplæring i gatemegling vil du få spennende utfordringer, gode opplevelser, erfaring med konflikthåndtering og møte mange fantastiske ungdommer.

Røde Kors Gatemegling samarbeider med forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole, utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningmottak.

Gode resultater – du gjør en forskjell! 

Ungdommene som deltar på Gatemegling svarer i anonyme brukerundersøkelser at de blant annet får økt kunnskap om kommunikasjon og konflikt, høyere selvtillit, større nettverk og blir bedre på å hjelpe andre i konflikter. Ungdommene forteller også at de bruker ferdighetene de tilegner seg videre i livet sitt og ønsker å anbefale Gatemegling til andre. 

Et blikk, ord sagt i sinne, misforståelser, rykter, utestengelse, erting. Små hendelser kan raskt vokse til store konflikter. Det kan være vanskelig å håndtere følelsene og reaksjonene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I Gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men også noe man kan lære av og vokse på som menneske.

Løser egne og andres konflikter

Grunntanken i Røde Kors Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom 13 - 25 år, rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres. Ungdom er dyktige til å løse konflikter når det skjer, bare de har de riktige redskapene. Denne kompetansen er dessuten ettertraktet i arbeids- og organisasjonsliv. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, vil også voksne gatemeglere kunne tilby meglingsprosesser.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Mari Olsgaard

Kvinne med hettegenser, gatemegling
Mari Oslgaard
Rådgiver humanitære programmer
Kontorsted
Nasjonalkontoret
E-post
mari.olsgaard@redcross.no
Mobil
+4793695220