førstehjelp_torgegil

Førstehjelp til folket

Stiftelsen UNI har gitt Telemark Røde Kors 200 000 kroner i støtte til prosjektet "Om bare hjertet slår". Målet er at flere skal bli i stand til å gi livreddende førstehjelp.

Stopper hjertet ditt, teller hvert sekund. Hvis ektefelle, barn, naboen eller kollegaen på jobb kan hjerte- lungeredning, er sjansen større for at du overlever dersom du faller om og slutter å puste.

Gjennom prosjektet "Om bare hjerte slår", er Telemark Røde Kors sitt mål å gi flere mennesker kunnskap om livreddende førstehjelp gjennom spesialtilpassede kurs for ulike grupper som småbarnsforeldre, flyktninger og asylsøkere, barn, ungdom og eldre.

I tillegg til å fokusere på å nå ut med førstehjelpsundervisning til et bredere lag av befolkningen, skal Telemark Røde Kors gi kurs til alle frivillige og deltakere i egne aktiviteter, styrke eksisterende hjelpekorps og arrangere flere gratis førstehjelpskurs i Telemark.

- Alle kan bidra til å redde liv, enten det er et lite barn i barnehagen som har lært å ringe 113 dersom noe alvorlig skjer med mor eller far eller mannen i gata som er til stede og bidrar med hjerte- lungeredning når noen plutselig faller om. Med midlene fra Stiftelsen UNI, får vi mulighet til å nå ut til flere med viktig kunnskap, sier Tone Sissel Kise, frivillig distriktsleder i Telemark Røde Kors.

Dette er tredje året Telemark Røde Kors mottar støtte fra Stiftelsen UNI til prosjektet. Til sammen har organisasjonen mottatt 460 000 kroner.