Organisasjonskart med bilder av ansatte i Vestfold og Telemark Røde Kors. Vis bildetekst
Slik ser den nye organiseringen av de ansatte i Vestfold og Telemark Røde Kors ut.

Ny organisering

Alle de nye rollene i Vestfold og Telemark Røde Kors er nå kommet på plass. Slik ser organisasjonen nå ut.

1. juni startet Tone-Merete Hansen som ny daglig leder av Vestfold og Telemark Røde Kors og den nye organiseringen av de ansatte i Distriktskontoret er dermed fulltallig. 

Daglig leder vil jobbe med:

 • Ledelse, strategi og styring
 • Arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvar
 • Rekruttering og kompetanseutvikling for ansatte
 • Representerer DK Vestfold og Telemark utad
 • Distriktsstyrene
 • Overordnet beredskap

Distriktskontoret er delt inn i tre enheter som vil arbeide tett sammen, men med tydelige egenoppgaver som skal bygge opp under frivilligheten i de to distriktene.

Enhet for frivillighet vil arbeide med:

 • Lokalforeningskontakt
 • Planlegge og tilrettelegge aktiviteter/humanitære programmer
 • Støtte til lokalt beredskapsarbeid
 • Evaluere og lære 
 • Tilrettelegging for råd, utvalg og ressursgrupper

Fag

 • Omsorg (barn, unge og eldre, sosiale nettverk og migrasjon)
 • Hjelpekorps og beredskap
 • Ung i Røde Kors

Enhet for organisasjon og styring jobber med:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Handlingsplaner, budsjett og årshjul
 • Søknader og tilskudd
 • Rapportering og
  styringsgrunnlag
 • Organisasjonsutvikling og oppfølging
 • Opplæring
 • Verktøy for evaluering og læring
 • Rekruttering og mottak
 • IKT/Digitalisering
 • Tilrettelegge for distriktsstyrene
 • Daglig ledelse lokalforeninger
 • Oppfølging av lover og regler
 • Administrasjon, kontordrift/eiendom

Enhet for Fellesverk og prosjekter arbeider med:

 • Fellesverk
 • Aktiviteter og administrasjon, kontordrift/eiendom
 • Gatemegling
 • Familietid

I tillegg har vi en kommunikasjonsavdeling som består av en Telemark-kontakt og en Vestfold-kontakt som skal jobbe med påvirkning av rammebetingelser, media, støtte til lokalforeninger i kommunikasjonsarbeid og påvirkningsarbeid.

Kontaktinfo: 

Kjersti Veel Krauss: 48139733, kjersti.veel.krauss@redcross.no (TELEMARK)

Bjørn Hjalmar Andersen: 92433324, bjornhjalmar.andersen@redcross.no (VESTFOLD)

Distriktskontoret til Telemark Røde Kors administrerer i dag nesten 2500 frivillige fordelt på 17 lokalforeninger. I Vestfold har Røde Kors i overkant av 2000 frivillige fordelt på 11 lokalforeninger. Begge distriktene ledes av et frivillig distriktsstyre, og hver lokalforening er en selvstendig juridisk enhet. Endringene i administrasjonen berører ikke frivilligheten og denne organiseringen vil fortsette som før. Alle ansatte beholder sine jobber og arbeidssted og hvert distriktskontor vil fortsatt ha separat økonomi.

Får felles administrasjon

Kontakt oss