Grenland Røde Kors

Styret i Porsgrunn Røde Kors og Skien Røde Kors har begynt en prosess for å se på muligheten til å slå sammen de to lokalforeningene.

Publisert: 25. mars 2022

Bakgrunnen er utfordringer både når det gjelder rekruttering av frivillige og rekruttering av ledere.

De to lokalforeningen tror en sammenslåing vil gi følgende fordeler:

  • Mindre og mer effektiv administrasjon:
  • Mer fokus på frivillig aktivitet
  • Redusert arbeidsbelastning for frivillige
  • Større mulighet til å få støtte fra en ansattressurs

Det er også ønskelig å involvere flere lokalforeninger i prosessen, og de to styrene har blitt enige om å invitere Bamble Røde Kors, Gjerpen Røde Kors og Siljan Røde Kors til å komme med innspill og delta i en videre sammenslåingsprosess.

For mer informasjon eller innspill, kontakt: forslag@grenlandrk.no