Styrer og råd

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener de frivillige og bidrar med administrativ støtte.

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

  • Leder: Trond Midtbøen, Porsgrunn Røde Kors - 913 57 585
  • Nestleder: Christian Christiansen, Skien Røde Kors
  • Styremedlem: Kjersti Pedersen, Skien Røde Kors
  • Styremedlem: Jarl Olav Rugtveit, Bø og Sauherad Røde Kors
  • Ungdomsrepresentant: Johanne Seltveit, Tokke Røde Kors
  • D-råd hjelpekorps: Siw Bastnes, Drangedal Røde Kors
  • D-råd omsorg: Ole-Geir Hoppestad, Skien Røde Kors
  • Varamedlem: Arne Dag Lassemo, Fyresdal Røde Kors 

Råd, ressursgrupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

Leder: Siw Bastnes, Drangedal Røde Kors 
Nestleder: Tor-Aage Dale, Vinje og Haukeli Røde Kors
Operativ leder: Stian Michelsen, Porsgrunn Røde Kors
Medlem: Sunniva V. Frantzen, Tokke Røde Kors  
Ungdomsrepresentant: Johanne Seltveit, Tokke Røde Kors
Varamedlem: Stian Thorstensen, Skien Røde Kors

Distriktsråd for Omsorg

Leder: Ole-Geir Hoppestad, Skien Røde Kors
Nestleder: Mariann Ruud, Porsgrunn Røde Kors
Medlem: Mette Sletmoe Dale, Skien Røde Kors 
Medlem: Airi Lillevere, Skien Røde Kors
Ungdomsrepresentant: Henriette Brandset, Porsgrunn Røde Kors  
Varamedlem: Karianne Skori, Seljord Røde Kors

Distriktsråd for Ungdom

Leder: Johanne Seltveit, Tokke Røde Kors 
Nestleder: Henriette Brandset, Porsgrunn Røde Kors
Medlem: Erika Mikkelsen, Drangedal Røde Kors 
Medlem: Julie Almenning, Skien Røde Kors
Medlem: Marion Tomine Thorsen, Porsgrunn Røde Kors 
Varamedlem: Guro Loland Hagen, Skien Røde Kors

Kontrollkomité

Leder: Arne Gundersen, Bamble Røde Kors - 479 03 249
Nestleder: Arnfinn Dahl, Skien Røde Kors
Medlem: Inger Annie Gaathaug, Gjerpen Røde Kors
Varamedlem: Gisle Bro, Porsgrunn Røde Kors

Valgkomité

Leder: Vegard Kvernstuen, Skien Røde Kors
Medlem: Olav Hovelsrud, Vinje og Haukeli Røde Kors
Medlem: Eli Ducros, Gjerpen Røde Kors 
Medlem: Kim A. Furunes, Drangedal Røde Kors 
Varamedlem: Håkon Munkejord, Bø og Sauherad Røde Kors