Styrer og råd

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener de frivillige og bidrar med administrativ støtte.

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

 • Leder: Trond Midtbøen,
  Porsgrunn Røde Kors - 913 57 585
 • Nestleder: Kjersti Pedersen, 
  Skien Røde Kors
 • Styremedlem: Per Christian Voss,
  Notodden Røde Kors
 • Styremedlem: Jarl Olav Rugtveit,
  Bø og Sauherad Røde Kors
 • Ungdomsrepresentant: Martin Olavesen,
  Skien Røde Kors
 • D-råd hjelpekorps: Siw Bastnes,
  Drangedal Røde Kors
 • D-råd omsorg: Mariann Ruud,
  Porsgrunn Røde Kors
 • Varamedlem: Arne Dag Lassemo,
  Fyresdal Røde Kors 

Mail: d-styret@telemarkrk.no

Råd, ressursgrupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

 • Leder: Siw Bastnes, Drangedal Røde Kors 
  Nestleder: Tor-Aage Dale, Vinje og Haukeli Røde Kors
  Operativ leder: Stian Michelsen, Porsgrunn Røde Kors
  Medlem: Pål Christian Frømyr, Notodden Røde Kors  
  Varamedlem: Øystein Andre Jenshaug, Porsgrunn Røde Kors

Mail: d-raad@telemarkrkh.no

Distriktsråd for Omsorg

 • Leder: Mariann Ruud, Porsgrunn Røde Kors
  Medlem: Marion T. Sandåker, Skien Røde Kors 
  Medlem: Airi Lillevere, Skien Røde Kors
  Ungdomsrepresentant: 
  Varamedlem: Marita Trulssen, Porsgrunn Røde Kors

Mail: omsorg@telemarkrk.no

Distriktsråd for Ungdom

 • Leder: Martin Sund Olavesen, Skien Røde Kors 
  Nestleder: Erika Mikkelsen, Drangedal Røde Kors
  Medlem: Mina Rougthvedt, Porsgrunn Røde Kors 
  Medlem: Stian Allum, Gjerpen Røde Kors
  Medlem: Jenny Risdal, Skien Røde Kors 
  Varamedlem: Sayed W. Patman, Porsgrunn Røde Kors

Mail: ung@telemarkrk.no

Kontrollkomité

 • Leder: Arne Gundersen, Bamble Røde Kors - 479 03 249
  Nestleder: Arnfinn Dahl, Skien Røde Kors
  Medlem: Anne Britt Lia, Notodden Røde Kors
  Varamedlem: Gisle Bro, Porsgrunn Røde Kors

Valgkomité

 • Leder: Vegard Kvernstuen, Skien Røde Kors
  Medlem: Olav Hovelsrud, Vinje og Haukeli Røde Kors
  Medlem: Stine B Skoland, Seljord Røde Kors 
  Varamedlem: Fred Inge Skjærum, Skien Røde Kors