Styrer og råd

Telemark Røde Kors organiseres gjennom utvalg og komitéer ledet av frivillige. Et distriktskontor med ansatte betjener de frivillige og bidrar med administrativ støtte.

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige fortak. 

 • Leder: Trond Midtbøen,
  Porsgrunn Røde Kors - 913 57 585
 • Nestleder: Christian Christiansen,
  Skien Røde Kors
 • Styremedlem: Kjersti Pedersen,
  Skien Røde Kors
 • Styremedlem: Jarl Olav Rugtveit,
  Bø og Sauherad Røde Kors
 • Ungdomsrepresentant: Johanne Seltveit,
  Tokke Røde Kors
 • D-råd hjelpekorps: Siw Bastnes,
  Drangedal Røde Kors
 • D-råd omsorg: Mariann Ruud,
  Porsgrunn Røde Kors
 • Varamedlem: Arne Dag Lassemo,
  Fyresdal Røde Kors 

Mail: d-styret@telemarkrk.no

Råd, ressursgrupper og komitéer

Det frivillige arbeidet i Telemark Røde Kors organiseres gjennom distriktsråd, komitéer og ressursgrupper. Tillitsvalgte har i samarbeid med de ansatte et spesielt ansvar for å tilrettelegge aktivtetene.

Distriktsråd for Hjelpekorpsene

 • Leder: Siw Bastnes, Drangedal Røde Kors 
  Nestleder: Tor-Aage Dale, Vinje og Haukeli Røde Kors
  Operativ leder: Stian Michelsen, Porsgrunn Røde Kors
  Medlem: Håkon Kaasa Solberg, Bø og Sauherad Røde Kors  
  Ungdomsrepresentant: Johanne Seltveit, Tokke Røde Kors
  Varamedlem: Øystein Andre Jenshaug, Porsgrunn Røde Kors

Mail: d-raad@telemarkrkh.no

Distriktsråd for Omsorg

 • Leder: Mariann Ruud, Porsgrunn Røde Kors
  Nestleder: Marita Trulssen, Porsgrunn Røde Kors
  Medlem: Marion T. Thoresen, Porsgrunn Røde Kors 
  Medlem: Airi Lillevere, Skien Røde Kors
  Ungdomsrepresentant: 
  Varamedlem: Anita Hagen, Porsgrunn Røde Kors

Mail: omsorg@telemarkrk.no

Distriktsråd for Ungdom

 • Leder: Johanne Seltveit, Tokke Røde Kors 
  Nestleder: Henriette Brandset, Porsgrunn Røde Kors
  Medlem: Erika Mikkelsen, Drangedal Røde Kors 
  Medlem: Jenny H. Risdal, Skien Røde Kors
  Medlem: Martin Sund Olavsen, Skien Røde Kors 
  Varamedlem: Sayed W. Patman, Porsgrunn Røde Kors

Mail: ung@telemarkrk.no

Kontrollkomité

 • Leder: Arne Gundersen, Bamble Røde Kors - 479 03 249
  Nestleder: Arnfinn Dahl, Skien Røde Kors
  Medlem: Inger Annie Gaathaug, Gjerpen Røde Kors
  Varamedlem: Gisle Bro, Porsgrunn Røde Kors

Valgkomité

 • Leder: Vegard Kvernstuen, Skien Røde Kors
  Medlem: Olav Hovelsrud, Vinje og Haukeli Røde Kors
  Medlem: Per Christian Voss, Notodden Røde Kors 
  Medlem: Odd Arne Thorbjørnsen, Notodden Røde Kors 
  Varamedlem: Håkon Munkejord, Bø og Sauherad Røde Kors