Vinje og Haukeli Røde Kors

Vinje og Haukeli Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Fiskestien 56, 3890 VINJE
Telefon
95052232
E-post
vhrkhj@gmail.com
Leder
Olav Hovelsrud
Nestleder
Ånund Vaa
Leder
Olav Hovelsrud

Vi trenger deg!