Oversikt over kurstilbudet i regi av Harstad Røde Kors

Kurs og opplæring i regi av Harstad Røde Kors

Vi kurser alle frivillige for å sikre at våre frivillige er trygge og har den nødvendig kompetanse til å utføre aktiviteten.

Harstad Røde Kors har som mål å gjennomføre to kurshelger i året, en på våren og en på høsten. Hvilke kurs som settes opp er avhengig av etterspørsel, så ta kontakt med kursansvarlig om du har spørsmål eller ønsker.

Dette må du vite:

  • Som frivillig får du innføring i Røde Kors' historie og verdier, i tillegg til opplæring i din aktivitet. Du skal også ha opplæring i førstehjelp og psykososial førstehjelp. 
  • Alle frivillige som skal jobbe med omsorgsrelaterte aktiviteter må ta temakurs i den enkelte aktivitet de velger.
  • Noen aktiviteter stiller strengere krav til den frivillige. For eksempel må alle som skal jobbe med barn og unge levere forenklet politiattest. Frivillige som jobber i fengsel eller med tidligere innsatte må ha plettfri vandelsattest. Årsaken til at vi ber om dette er for å ivareta våre deltakeres sikkerhet.

Mer informasjon om kurstilbudet og -innhold:

Ta kontakt med kursansvarlig:

Inger Elvevoll
Tlf: 99 74 95 81
E-post: ingerab.elvevoll@gmail.com

Relaterte artikler

I tillegg til våre obligatoriske kurs har vi også temakurs som retter seg mot våre aktiviteter.