Mer om temakursene

I tillegg til våre obligatoriske kurs har vi også temakurs som retter seg mot våre aktiviteter.

 

Om du har ønske om kurs, så ta kontakt med kursansvarlig:

Inger Elvevoll
Tlf: 99 74 95 81
E-post: ingerab.elvevoll@gmail.com