Skjervøy Røde Kors

Skjervøy Røde Kors er en liten lokalforening som ble stiftet i 1981, og har i dag rundt 20 aktive frivillige innen omsorgsaktiviteter

Adresse
Postboks 266, 9189 SKJERVØY
E-post
jorun.dorthea@gmail.com

Lokalforeningsleder Bernt Henriksen

Tlf: 47 38 24 32