Skjervøy Røde Kors

Skjervøy Røde kors har aktiviteter innenfor Omsorg, Barnas Røde Kors og Hjelpekorps

Adresse
Postboks 266, 9189 SKJERVØY
E-post
reidar.maeland@gmail.com
Leder
Reidar Mæland