Besøksvenn i Tromsø

Besøkstjenesten søker å forebygge ensomhet ved å legge til rette for gode møter mellom mennesker

Trygge møter

En besøksvenn er en frivillig fra Røde Kors som har fått spesiell opplæring og har undertegnet taushetserklæring.
 
Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva dere skal gjøre. Noen går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter sammen, mens andre treffes bare for å prate litt over en kopp kaffe.
 
 

Vil du bli frivillig?

Frivillige i Besøkstjenesten må være over 18 år.

 

Ønsker du å få besøk?

Ta kontakt med:
 
Silje Folkvord ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?".
Silje Folkvord
Rådgiver Besøkstjenesten og eldrefeltet
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
silje.folkvord@redcross.no
Mobil
48 99 56 01