Fellesverket i Tromsø

Tromsø Røde Kors åpner Fellesverket – et gratis aktivitetstilbud for ungdommer mellom 13-25 år

Et tilbud til ungdom i Tromsø

Endelig er Fellesverket i gang med å åpne i Tromsø! Vi har jobbet lenge med å få på plass dette tilbudet for ungdom her i byen. Og nå er vi i gang med å pusse opp og gjøre lokalene klare til at ungdomshuset kan åpne en gang etter jul.

Bildet viser logoen til Fellesverket i Tromsø.
Fellesverket i Tromsø

En trygg arena for læring, mestring og vennskap

Fellesverket Tromsø er et aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 25 år. Her skal unge kunne delta på aktiviteter som Gatemegling og Leksehjelp. Ungdom som er interessert kan også få tilbud om arbeidstrening på kafeen. I tillegg finnes en sosial møteplass hvor man kan "henge" sammen med andre ungdom ved å delta på ulike aktiviteter som spill, film og kafé.

Fellesverket skal være en trygg arena hvor ungdom kan lære, knytte vennskap, og oppleve mestring med støtte fra trygge voksne frivillige. Alle våre tilbud er gratis.

Vi trenger din hjelp!

Vi er som nevnt i gang med å pusse opp og klargjøre lokalene som ligger like bak Yonas, i krysset ved Bankgata og Kaigata. Vi behøver hjelp både til det praktiske arbeidet, men også kreative innspill og ideer fra ungdommen selv. Vil du bidra med praktisk hjelp eller ideer for å få Fellesverket opp og gå?

Ta kontakt med:

Odd-Christian Lilleeng ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Odd-Christian Lilleeng
Leder for Fellesverket Tromsø
E-post
odd.lilleeng@redcross.no
Telefon
99 10 88 16