Fellesverket i Tromsø

Byens nye ungdomshus er åpnet! Fellesverket er et gratis aktivitetstilbud for ungdom mellom 13-25 år

Bildet viser logoen til Fellesverket i Tromsø.
Fellesverket i Tromsø

En trygg arena for læring, mestring og vennskap

Fellesverket Tromsø er et aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 25 år. Her skal unge kunne delta på aktiviteter som Gatemegling og Leksehjelp. Ungdom som er interessert kan også få tilbud om arbeidstrening på kafeen. I tillegg finnes en sosial møteplass hvor man kan "henge" sammen med andre ungdom. Man kan også delta på ulike aktiviteter sammen: spill, film, kurs osv.

Det serveres også gratis mat på enkelte av kveldene.

Fellesverket skal være en trygg arena hvor ungdom kan lære, knytte vennskap, og oppleve mestring med støtte fra trygge voksne frivillige. Alle våre tilbud er gratis.

Bildet viser fasaden til ungdomshuset, Fellesverket, i Tromsø

Les mer om Røde Kors sin nasjonale ungdomssatsing, Fellesverket, her.

Åpningstider og sted

Tid

Fellesverket er i oppstartsfasen og har ingen faste åpningstider, men søker å holde åpent så ofte som mulig. Hold deg oppdatert på Fellesverket Tromsø sine sosiale medier (Instagram og Facebook). Der får du en oversikt over neste arrangement, kurs og åpne kvelder.

Sted

Kaigata 5 i Tromsø. Velkommen innom!

Fellesverket trenger flere frivillige

Vi søker trygge voksne frivillige som kan bidra til å gi unge i Tromsø et godt og trygt sosialt møtested i sentrum. Som frivillig må du være over 20 år og levere politiattest siden aktiviteten er rettet mot barn og unge. Vil du bidra som frivillig på Fellesverket, så registrer deg her! 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Odd-Christian Lilleeng ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Odd-Christian Lilleeng
Leder for Fellesverket Tromsø
E-post
odd.lilleeng@redcross.no
Telefon
99 10 88 16