Foto ungdom og en Røde Kors frivillig i munter samtale. Fellesverket et Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Fellesverket er et positivt tiltak som forteller historier om mestring, læring og inspirerende aktiviteter for og med ungdom.

Fellesverket - aktivitetshus for ungdom

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Ungdom trenger et sted å være

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et udekket behov for væresteder der ungdom først og fremst kan få være ungdom.

Ungdom som møtes på Fellesverkene skal oppleve et felleskap der de kan føle seg hjemme, møtes og henge, lære og mestre.

Røde Kors ser at forskjellene i Norge blir større. Et økende antall barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole. Nettopp derfor er et gratis lavterskeltilbud så viktig. Tilbud for barn og unge skal favne bredt og inkludere alle. Uavhengig av sosial eller økonomisk status. Røde Kors ønsker derfor å satse mer på aktiviteter som bidrar til å motvirke dette. Vi vil gi ungdom erfaring og opplevelser av mestring og utvikling.

Trygge voksne Røde Kors frivillige

Røde Kors har mange frivillige trygge voksne, som liker å engasjere seg i arbeidet for og med ungdom. Ungdommene som besøker Fellesverket skal oppleve et fellesskap der de føler seg hjemme, møtes og henger, lærer og mestrer.

Bilde fra trondheim røde kors fellesverket viser ungdom i samtale ved bord og ungdom som spiller fussball
Fellesverket Trondheim Røde Kors. Sosial Møteplass (Foto: Marius Sunde Tvinnereim/Røde Kors)

13 byer og 16 hus

Fellesverket finnes i dag i 13 byer med til sammen 16 hus, med ytterligere 3 hus i 3 nye byer/kommuner under etablering. De ulike husene tilbyr ulike aktiviteter, men det er noen faste aktiviteter som finnes i alle hus:

I disse byene finner du Fellesverket

Les også