Foto ungdom og en Røde Kors frivillig i munter samtale. Fellesverket et Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer. Fellesverket er et positivt tiltak som forteller historier om mestring, læring og inspirerende aktiviteter for og med ungdom.

Fellesverket - aktivitetshus for ungdom

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Røde Kors har mange frivillige trygge voksne, som liker å engasjere seg i arbeidet for og med ungdom. Ungdommene som besøker Fellesverket skal oppleve et fellesskap der de føler seg hjemme, møtes og henger, lærer og mestrer.

Ungdom som møtes på Fellesverkene skal oppleve et felleskap der de kan føle seg hjemme, møtes og henge, lære og mestre.

Om Fellesverket

Fellesverket finnes i 10 byer i Norge i dag med til sammen 13 hus. De ulike husene tilbyr ulike aktiviteter, men det er noen faste aktiviteter som finnes i alle hus:

Aktiviteter på Fellesverket

Åpen møteplass for ungdom

Gatemegling

Leksehjelp

Arbeidstrening

 

En gjeng ungdommer øver på gatemegling
Gatemegling finnes på alle Fellesverket-hus. Foto: Carolina Roka/Røde Kors

Her finner du Fellesverket

Ungdom trenger et sted å være

Røde Kors har i en årrekke jobbet for og med ungdom. Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et udekket behov for væresteder der ungdom først og fremst kan få være ungdom.

Samtidig ser vi at forskjellene i Norge blir større, og flere og flere barn og unge vokser opp i familier med lav inntekt. Gratis lavterskeltilbud som favner bredt og som ikke virker stigmatiserende er derfor viktig. Frafall i skolen er økende og mange unge står helt eller delvis uten jobb og skole.

Vi ønsker derfor å satse mer på aktiviteter som bidrar til å motvirke dette og gir ungdom erfaring og opplevelser av mestring og utvikling.

Bilde fra trondheim røde kors fellesverket viser ungdom i samtale ved bord og ungdom som spiller fussball
Fellesverket Trondheim Røde Kors. Sosial Møteplass (Foto: Marius Sunde Tvinnereim/Røde Kors)

.

Tilbake til aktivitetstilbudene

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler