Gatemegling Tromsø

Er du mellom 13 og 25 år og ønsker å bli gatemegler? Eller er du en trygg voksen som vil være et positivt forbilde for unge?

Kurs, konfliktverksted og samarbeid

Ved å delta på konflikt- og meglingsverksted får ungdom flere verktøy og redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold. Tromsø Røde Kors Gatemegling samarbeider med ulike aktører som skoler, ungdomsklubber, offentlige institusjoner og andre frivillige organisasjoner for å nå ut til ungdom. Mer informasjon om Gatemegling.

Bildet viser en frivillig som står på et ark. På arket står det ordet trygghet.
Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom i alderen 13 til 25 år rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres.

 

Vil du bli frivillig?

Frivillige i Gatemeglingen må være over 25 år og levere politiattest.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Karen Nilsen ser mot kameraet og smiler, i en rød tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Karen Nilsen
Leder for oppvekstaktiviteter og Fellesverket, samt rådgiver Gatemegling, Visitortjenesten og Vitnestøtte
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
karen.nilsen@redcross.no
Telefon
90 55 05 75