Gatemegling Tromsø

Er du mellom 13 og 25 år og ønsker å bli gatemegler? Eller er du en trygg voksen som vil være et positivt forbilde for unge?

Kurs, konfliktverksted og samarbeid

Røde Kors Gatemegling jobber med volds- og kriminalitetsforebygging gjennom å tilby ungdom i alderen 13-25 år konkrete redskaper i konfliktløsning. Målet er å gi ungdommer kunnskap og ferdigheter til å løse egne og andres konflikter på lavt nivå og der ungdom ferdes – «på gata».

Ved å delta på konflikt- og meglingsverksted får ungdom flere verktøy og redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold. Tromsø Røde Kors Gatemegling samarbeider med ulike aktører som skoler, ungdomsklubber, offentlige institusjoner og andre frivillige organisasjoner for å nå ut til ungdom.

Voksne kan også delta på instruktørverksteder for å kunne kvalifiseres til å holde konflikt- og meglingsverksted for ungdom.

Mer informasjon om Gatemegling.

Bildet viser en frivillig som står på et ark. På arket står det ordet trygghet.
Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom i alderen 13 til 25 år rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres.

 

Vil du bli frivillig?

Frivillige i Gatemeglingen må være over 25 år og levere politiattest.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Fanny Katrine har på seg en rød jakke med Røde Kors-logo på. Hun  ser i kamera og smiler.
Fanny Katrine Olsen
Konsulent Oppvekst (Fellesverket, Gatemegling, Mentorfamilie og Røde Kors Ungdom)
Kontorsted
Fellesverket i Tromsø
E-post
fanny.katrine.olsen@redcross.no
Mobil
91 86 28 43