Vitnestøtte i Tromsø

Det er ikke uvanlig at vitner gruer seg til å skulle avgi forklaring i en rettssak. Røde Kors har derfor opprettet aktiviteten Vitnestøtte!

Støtte til vitner under rettssaker

Det er ikke uvanlig at vitner gruer seg til å skulle avgi forklaring i en rettssak. Tromsø Røde Kors har derfor et samarbeid med Tinghuset i Tromsø tilknyttet aktiviteten Vitnestøtte. Aktiviteten skal dekke vitners behov for informasjon, praktisk tilrettelegging og medmenneskelig støtte i tilknytning til rettssaken.

En vitnestøtte kan gjøre dagen i Tinghuset litt lettere for de som kommer for å vitne. Med en vitnestøtte tilstede håper vi at vitnet opplever ankomst og ventetid i Tinghuset på en bedre måte, og at den samfunnsgjerning det er å vitne i rettssaker blir opplevd mindre belastende. Et trygt vitne er også et godt vitne, noe som bidrar til økt rettssikkerhet!

Vitnestøtter må være over 18 år, får grundig opplæring og har taushetsplikt. For praktisk informasjon om vitner og andres rolle i en rettssak, gå inn på: www.domstol.no/halogaland.

Mer informasjon om aktiviteten Vitnestøtte