En frivillig på Vitnestøttekontoret på Tinghuset.

Vitnestøtte, til deg som skal vitne i en rettsak.

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp.

Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon.

Hva er en vitnestøtte?

  • En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskeligstøtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.
  • Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettssaken.
  • Vitnestøttene får en grundig opplæring i sin rolle, har taushetsplikt og har blant annet fått klare retningslinjer på å ikke diskutere selve saken med vitnene.
  • Vitnestøtten vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av, og umiddelbart etter rettssaken. Vitnestøtteoppgavene vil foregå i tinghus og domstoler.
  • En vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager.

Medmenneskelig støtte

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen.

Med bistand fra Røde Kors Vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre.

Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin - som igjen kan bidra til å gi retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse.

Skal du vitne?

Hvis du ønsker vitnestøtte, eller vil vite mer om ordningen der du bor, kan du kontakte din lokale tingrett. Alle som skal vitne kan spørre om å få vitnestøtte.

Vil du bli vitnestøtte?

Du må være over 18 år og ha plettfri vandel. Du vil bli intervjuet og få opplæring. Kontakt ditt lokale Røde Kors eller næremste tingrett for å høre om de har denne ordningen der du bor eller i omkringliggende område.