Årsmøte for Tromsø Røde Kors 2018

Vi avholder årsmøte for Tromsø Røde Kors torsdag 15. mars 2018 kl 18.00 i Jonas Lies gate 31. Til behandling er ordinære årsmøtesaker.

SAKSLISTE

 1. Konstituering av møtet
 2. Årsberetninger 2017 - samt styreleders ord for året
 3. Regnskap 2017 med revisorberetning
 4. Valg av revisor for året 2018  
 5. Handlingsplaner 2018 
 6. Budsjett 2018
 7. Valg av styre
 8. Valg av valgkomite
9. Avslutning og underskriving av protokoll

Sakspapirer tilgjengelig på Røde Kors huset eller ved kontakt på tromso@redcross.no

Vel møtt!