Årsmøte Tromsø Røde Kors 2019

Hjertelig velkommen til årsmøte med faglig og kulturelt innhold torsdag 21. mars 2019

Til behandling er ordinære årsmøtesaker. Alle som ønsker kan delta på møtet, men kun betalende medlemmer har stemmerett. Vi setter også opp mulighet for å bli medlem på selve møtet.

Vi er også så heldige å få besøk av overlege ved UNN og mangeårig medlem av Tromsø Røde Kors, Tove Skjelbakken, samt artistene Marit Sandvik og Øystein Nordvoll som for øvrig er foreldrene til popartisten Dagny.
Tove skal fortelle fra sine internasjonale opphold i flyktningleire i regi av Norges Røde Kors, og Marit og Øystein fremfører låter av eget og andres materiale. Vi gleder oss!

Tid: Torsdag 21. mars 2019 kl. 18.00
Sted: Røde Kors huset i Tromsø i Jonas Lies gate 31

Sakspapirer er tilgjengelig fra 7. mars. Ta kontakt med administrasjonen dersom du ønsker de tilsendt: tromso@redcross.no

Se saksliste under.

Vel møtt!

Saksliste:

1. Konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder/ dirigent
d) Valg av to til å underskrive protokollen
e) Valg av møtereferent
f) Valg av tellekorps
g) Godkjenning av benkeforslag ved valg

2. Årsberetninger 2018– samt styreleders ord for året

3. Regnskap 2018 med revisorberetning

4. Valg av revisor for året 2019

5. Handlingsplaner 2019

6. Budsjett 2019

7. Valg av styre

8. Valg av valgkomité

9. Avslutning og underskriving av protokoll