Årsrapport Tromsø Røde Kors 2018

Gjennom et mangfold av aktiviteter er våre frivillige til stede når noen trenger hjelp og støtte i vårt lokalmiljø! Her finner du årsrapporten for aktiviteter og drift av lokalforeninga vår.