Kæm bryr sæ?

Lær mer om våre aktiviteter og frivillige i Tromsø Røde Kors

Våre frivillige "bryr sæ"!

Vi ønsker å vise frem et knippe av våre aktiviteter og flotte frivillige. Under kan du lese mer om den eller de aktivitetene du finner interessant. Vi håper med dette å vise frem litt av det gode, dedikerte arbeidet våre frivillige legger ned for sine medmennesker i Tromsø by. De er frivillige i hver sine aktiviteter og er ulike i alder, kjønn, legning og trosretning, men til felles har de dette ene. Og det er: å bry sæ!
God lesning!

Ekteparet Sissel og Henrik er frivillig Vennefamilie for en enslig, ung flyktning