Styreleder i Tromsø Røde Kors, Knut Wilhelmsen. Han smiler til kamera. Vis bildetekst
Styreleder i Tromsø Røde Kors, Knut Wilhelmsen

Knut Wilhelmsen med på laget

Wilhelmsen trådte inn i vervet som ny styreleder i Tromsø Røde Kors etter årsmøtet i vår. –Hovedfokuset blir å utvikle Røde Kors-huset og gjøre bygget mer fremtidsretta.

Et velbrukt Røde Kors-hus

– Røde Kors-huset i Tromsø ble oppført under andre verdenskrig. Huset bærer preg av å være godt brukt og er i relativt dårlig forfatning, sier daglig leder i Tromsø Røde Kors, Sissel Olsen. I mange år har vi ivaretatt og pusset opp den bygningsmassen vi har. I tillegg har lokalforeninga vokst på mange måter – i antall frivillige, aktiviteter og utrykningskjøretøy. Til slutt har vi innsett at kapasiteten er sprengt og at vi ikke lenger kan flikke og pusse på det gamle huset. Vi har måttet tenke helt nytt. Etter at vi fikk forlenget festeavtalen med kommunen i ytterligere 40 år så åpnet det seg nye muligheter.

Et betydelig sosialt engasjement

Sissel hadde derfor hatt Knut i sikte ei god stund. - Jeg kjente godt til hans betydelige sosiale engasjement. Kombinert med hans kompetanse knyttet til eiendomsutvikling var jeg overbevist om at han var den rette til å bli ny styreleder når vi nå ser på hvordan vi kan utvikle bygget vårt for fremtiden. Jeg ga meg derfor ikke, sier Sissel lattermildt.

Knut bekrefter at han ble overtalt av Sissel, og at han til slutt takket ja til ytterligere et verv. For – det står ikke på mangel på verv eller manglende engasjement!
Knut er utdannet økonom, og har gjennom årenes løp hatt ulike direktørstillinger innen særlig eiendom, bygg og anlegg, samt veiutvikling. Han har også hatt en rekke styreverv i ulike næringsselskaper, men også i sosiale organisasjoner slik som Stiftelsen Kommunale Boliger, Wayback, Virkelig, Fontenehuset, Tromsø Matsentral m.m. Han har også sittet i styret i rideskolen, vært med i utviklingen av en vintersportsdestinasjon, er også investor, og det må nevnes at han er æresmedlem i Tromsø Idrettslag. Dette er bare litt av det vi har lært om han. Han er altså en allsidig og engasjert mann!

Viktigheten av å bry seg

Men vervene, rollene og titlene er bare én del av ham. Knut forklarer at i bunnen ligger en oppdragelse basert på et verdisett som handlet om at man skulle bry seg, engasjere seg sosialt og ha respekt for andre. Dette har ligget til grunn i hans mange valg om å delta aktivt i ideelle og sosiale organisasjoner.

Å utvikle Røde Kors-huset

Hans målsetning i perioden som styreleder er å bidra til å utvikle organisasjonen, og da særlig tomta og huset. –Hovedfokuset blir å utvikle Røde Kors-huset og gjøre bygget mer fremtidsretta. På den måten kan vi øke kapasiteten og dermed nå ut til enda flere som trenger aktivitetstilbudet til Tromsø Røde Kors, sier Knut. Til dette hører også et betydelig finansieringsbehov med. Vi tenker derfor helhetlig på hvordan tomta kan utnyttes til det fulle for å gjøre bygget rustet for økt frivillig aktivitet i fremtiden, og samtidig ivareta en bærekraftig økonomi i denne investeringa, fortsetter han.

Han ønsker også i sin tid som styreleder å bidra til å styrke noen viktige aktivitetsområder. Han nevner blant annet sårbare grupper, unge og eldre, og nevner særskilt Besøkstjenesten. Sistnevnte vil trolig komme til å bli ekstra viktig i årene som kommer ettersom flere antyder at den mye omtalte "eldrebølgen" allerede begynner å gjøre seg gjeldende. Stadig flere eldre vil komme til å trenge omsorg, besøk og ei støttende hånd som det offentlige ikke har kapasitet til å møte. Her blir mange av Tromsø Røde Kors sine aktiviteter viktige, og vi må være klar for fremtidens endringer og behov i samfunnet.

En viktig lagspiller

Knut har en sterk og god forretningssans og bryr seg samtidig om de svake i samfunnet. –Vi er takknemlig for å ha Knut med på laget. Han er en viktig lagspiller i arbeidet med å styrke og utvikle Tromsø Røde Kors for å møte fremtidens humanitære behov i byen vår, avslutter daglig leder, Sissel Olsen.