Årsmøte Tromsø Røde Kors 2020

Hjertelig velkommen til årsmøte torsdag 14. mai 2020. I år avvikles årsmøtet digitalt!

Bildet viser en frivillig som koser med en hund. Det er sol og de er utendørs i naturen.

Forsinket årsmøte grunnet koronakrisen

Opprinnelig var årets årsmøte satt til 26. mars, men grunnet koronakrisen måtte dette utsettes til 14. mai 2020. Møtet vil av samme grunn i år foregå på en digital plattform.

Til behandling er ordinære årsmøtesaker. Alle som ønsker kan delta på møtet, men kun betalende medlemmer har stemmerett.

Tid og sted

Tid: Torsdag 14. mai 2020 kl. 18.00
Sted: Møtet vil foregå digitalt. Følg denne linken for å delta på årets digitale årsmøte via Microsoft Teams!

Sakspapirer og saksliste

Her finner du link til sakspapirer knyttet til årsmøtet.

Saksliste

1. Konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av saksliste
c) Valg av møteleder/ dirigent
d) Valg av to til å underskrive protokollen
e) Valg av møtereferent
f) Valg av tellekorps
g) Godkjenning av benkeforslag ved valg

2. Årsberetninger 2019– samt styreleders ord for året
3. Regnskap 2019 med revisorberetning
4. Valg av revisor for året 2020
5. Handlingsplaner 2020
6. Budsjett 2020
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomité
9. Endringer statutter "Lena-fondet"
10. Avslutning og underskriving av protokoll

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å delta på årsmøtet!

Har du spørsmål knyttet til gjennomføringen av årsmøtet, så ta kontakt med:

Kjell Roger Andersen ser mot kameraet og smiler, i en svart tskjorte med påskriften "Kæm bryr sæ?". Foto.
Kjell-Roger Andersen
Administrativ leder
Kontorsted
Røde Kors-huset i Tromsø
E-post
kjell.andersen@redcross.no
Telefon
97 02 83 08