Spørreundersøkelse om Lokalråd Omsorg og omsorgsrelatert aktivitet

Frivillige oppfordres til å besvare spørsmålene under for å gi Lokalråd Omsorg bedre oversikt over forventninger knyttet til deres rolle og også behov blant frivillige i omsorgsrelaterte aktiviteter.

Til frivillige i omsorgsrelatert aktivitet i Tromsø Røde Kors 

Lokalråd Omsorg i Tromsø Røde Kors skulle etter planen arrangere flere medlemsmøter for frivillige innen omsorgsaktivitetene nå i høst.

Det er ikke sikkert at dere alle kjenner til oss. Lokalrådet er et rådgivende organ for styret i Tromsø Røde Kors innen omsorgsfeltet.  Vår oppgave er blant annet å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging blant frivillige.  Lokalrådet er et slags mellomledd mellom omsorgsaktivitenene i Røde Kors, som omfatter blant annet Besøkstjenesten, Leksehjelp, Norsktrening og Gatemegling.

Vi hadde ambisjoner om å møte de frivillige flere ganger i høst, og også tilby foredrag og også lære mer om frivilliges behov.  Nå gjør pandemien at vi må tenke nytt. Vi lurer på om det er noe du som frivillig innen omsorgsaktivitetene i Tromsø Røde Kors har behov for i den aktuelle situasjonen, og om det kan være noe vi i Lokalråd Omsorg kan bistå med. I så fall, er det fint om du svarer på ett eller flere av spørsmålene nedenfor.

Spørsmål til frivillige

  1. Hvilke behov har du som er frivillig innen en eller flere av Røde Kors sine omsorgsaktiviteter nå under pandemien?
  2. Har du noen tanker om hvordan vi kan støtte deg i denne situasjonen?
  3. Har du ideer om andre måter å jobbe på innenfor "din" aktivitet, eller har du ideer om andre typer bistand til de som ellers er deltakere på "din" aktivitet? 
  4. Synes du det hadde vært en ide at vi i Lokalråd Omsorg gjennomfører et webinar for de frivillige?
  5. Er det interesse for et tema som "Hvordan håndtere å være i en pandemi, samt hvordan kan hjelperen hjelpe seg selv og andre"?
  6. Hvilke andre tema tenker du kunne være aktuelle for et webinar? 

Vi håper du har anledning til å sende en e-post med dine tanker om dette. Du kan svare på e-posten du har fått eller sende e-post til omsorg.tromso.rk@gmail.com

Om du ikke ønsker å svare skriftlig på dette, men heller gi muntlig tilbakemelding er du mer enn velkommen til å ringe oss i Lokalråd Omsorg på telefon 41 54 71 01.

Vennlig hilsen Lokalråd Omsorg i Tromsø Røde Kors ved lokalrådsleder Eirin Rødseth.