Status

Per 12. mars 2020 gjelder følgende for aktiviteter, arrangementer og kurs i Tromsø Røde Kors i forbindelse med tiltak for å forebygge smitte av koronavirus. Revidert 6. mai

INNSTILLINGER OG AVLYSNINGER

Innstilte aktiviteter

 • Besøkstjenestens aktiviteter på sykehjem (innebærer også de som besøker én-til-én på sykehjem), alle sosiale møteplasser (inkluderer Onsdagstreffet), samt Besøkstjenestens én-til-én-koblinger
 • Digitalt kurs
 • Flyktningguide 
 • Frivilligtjenesten på UNN
 • Følgetjeneste
 • Gatemegling
 • Generasjonsmøter
 • Gruppetrim
 • Kvinnegruppe
 • Leksehjelp
 • Norsktrening
 • Tirsdagstreff
 • TURBO
 • Turgruppe
 • Ungdom (alle aktiviteter og sosiale møteplasser)
 • Vennefamilie
 • Verksted for barn på biblioteket
 • Visitortjeneste

Innstilte arrangementer, møter og kurs

 • Infomøter i Tromsø Røde Kors (26. mars og 28. april) avlyses
 • Vinterfesten Charlottenlund avlyses (21. mars)
 • En rekke arrangement i Hjelpekorpset på distrikts- og nasjonalt nivå er avlyst
 • En rekke sanitetsvakter i Hjelpekorpset i Tromsø er avlyst/ kansellert
 • Alle kurs i Tromsø Røde Kors, inkludert Hjelpekorpset sine eksterne kurs avlyses/ utsettes

AKTIVITETER SOM OPPRETTHOLDES (innstilles ikke)

Aktiviteter og beredskap som fortsetter som før

 • Beredskapen opprettholdes! Hjelpekorpset holder normal beredskap og rykker ut på oppdrag ved behov
 • Digital Leksehjelp holder åpent! Vi anbefaler alle som trenger hjelp med leksene til å gå inn på denne nettsiden og spørre om hjelp der! 
 • Små Oppdrag (scroll ned til "Aktiviteter og kurs i Tromsø Røde Kors").