Valgmøte Omsorg

Vil du bidra til å styrke omsorgsaktivitetene i Tromsø Røde Kors? Alle frivillige innen Omsorg ønskes velkommen til valgmøte!

Valgmøte 2020 - tid og sted

Årets valgmøte i Tromsø Røde Kors Omsorg settes opp tirsdag 19. mai 2020 kl. 18.00. Møtet gjennomføres via den digitale plattformen Microsoft Teams. Frivillige i Tromsø Røde Kors kan følge møtet her!

På valgmøtet velges blant annet medlemmer til Lokalråd Omsorg. Lokalrådet er et rådgivende organ for lokalstyret innen omsorgsfeltet. Lokalrådet leder omsorgsaktivitetene på lokalstyrets vegne i henhold til handlingsprogram, budsjett og øvrige retningslinjer som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte.   

Valgmøtet er for frivillige innen våre omsorgsaktiviteter i Tromsø Røde Kors. Se oversikt lenger ned over hvilke aktiviteter dette gjelder.

Kun betalende medlemmer innen våre omsorgsaktiviteter har stemmerett. Vi ønsker dere velkommen til å delta på møtet og også bidra til å velge inn gode representanter til omsorgsarbeidet i Tromsø Røde Kors!

Saksliste

1.Konstituering av Valgmøtet

  • Godkjenning av innkalling.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to protokollunderskrivere.
  • Valg av tre til tellekorps.
  • Avstemming om benkeforslag skal aksepteres ved valget.
  1. Valg av lokalråd
  2. Avslutning og underskriving av protokollen

Oversikt over aktiviteter innen Omsorg

Følgende aktiviteter sorterer organisatorisk under Lokalråd Omsorg i Tromsø

Sosial inkludering

Besøkstjenesten
Visitortjenesten
Nettverk
Vitnestøtte

Oppvekst

Gatemegling
Leksehjelp

Migrasjon

Flyktningguide
Kvinnegruppa
Norsktrening
Hagegruppa

Velkommen til valgmøtet!