Brosjyre om Tromsø Røde Kors

Vil du lære mer om lokalforeninga vår?

Bildet viser fem personer med ulike kulturelle bakgrunner som står klare til å luke og vanne åkerlappen. Det er sol og de smiler til kamera.
Frivillige og deltakere i Hagegruppa sommeren 2020. Foto: Wedeb Tsegay

Brosjyre

I denne brosjyren finner du en forenklet oversikt over våre aktiviteter og tilbud:

Brosjyre Tromsø Røde Kors juni 2021.pdf