Et møte med styrelederen i Tromsø Røde Kors

Ingvild Brox Kielland (35) trådte inn i vervet som styreleder i lokalforeninga vår ved årets årsmøte. Hun mener det blir ekstra viktig å være til stede for hverandre i tida som kommer.

Styrelederen smiler mot kamera. Hun har rød genser på.
Styreleder i Tromsø Røde Kors, Ingvild Brox Kielland

–Et balansert styre

Ingvilds kunnskap om trender i samfunnet, kombinert med hennes varierte erfaringer fra arbeidslivet, ble ansett som en stor styrke da hun i 2018 ble spurt om å sitte som nestleder i Tromsø Røde Kors.

Ved årets årsmøte overtok hun styreledervervet. Hun gir selv uttrykk for at dagens styre nå er svært godt balansert, med styremedlemmer i ulike aldre og med ulik bakgrunn. Dette mener hun er en fordel når man skal se på hva som kan endres og hva som kan bestå for at organisasjonen og våre tilbud skal fungere best mulig for de som trenger det i Tromsø.

–Naturlig å stille opp som frivillig

Det falt Ingvild naturlig å takke ja til forespørselen om å ta disse ulønnede vervene. I familien hennes ligger det en tradisjon for å stille opp for andre. Å være frivillig er ikke noe en må gjøre, men en helt naturlig måte å bidra på. Hennes mormor, Ingeborg Kielland, fikk blant annet St. Olavsmedaljen i 1973 for sitt frivillige engasjement. Medaljen ble delt ut "til belønning av fortjenester ved utbredelse av kjennskap til Norge i utlandet, og for fremme av forbindelsen og samfølelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet".  Mormorens betydelige frivillige bidrag har derfor vært til inspirasjon for Ingvild.

Hva venter oss nå når samfunnet gjenåpnes?

I rollen som styreleder reflekterer hun særlig over koronasituasjonen vi står overfor og tida som kommer. Det har vært lange perioder med isolasjon eller sosiale begrensninger, hjemmekontor og hjemmeskole for mange. – Vi ser også at køene på Matsentralen som deler ut gratis mat har blitt lengre, og flere har hatt behov for å benytte seg av sentralens tilbud, sier Ingvild. Mange barn og unge melder også om ensomhet og krevende tider.  Styrelederen berømmer derfor særlig det gode arbeidet som er lagt ned av ansatte og frivillige for å få Tromsø Røde Kors sitt nye ungdomshus, Fellesverket, opp og stå.  – Samfunnet har lenge vært stengt helt eller delvis ned. Tidspunktet for åpningen av Fellesverket kunne derfor ikke kommet på et bedre tidspunkt. Mange barn og unge vil nok derfor sette stor pris på denne sosiale møteplassen med spillmuligheter, bordtennis, leksehjelpstilbud og gratis mat for å nevne noe.

Å være til stede for hverandre i tida som kommer

– Vi står overfor den største humanitære krisen etter krigen. Vi vet ikke hvordan denne langvarige pandemien og dens restriksjoner blir å slå ut når samfunnet igjen begynner å åpne. Vi har i lang tid vært langt fra hverandre. Nå går vi en tid i møte hvor vi må være til stede for hverandre. Dette gjelder både for de som benytter seg av Røde Kors-tilbudene og aktivitetene våre, men også våre frivillige. Vi må avdekke behovene som kommer og ta vare på hverandre nå, avslutter styrelederen.