Agdenes Røde Kors

Agdenes og Orkdal Røde Kors er slått sammen til Orkland Røde Kors. Våre frivillige bidrar til et tryggere og bedre lokalmiljø, og bistår myndighetene ved behov.

Adresse
Boks 20, 7315 LENSVIK
E-post
agdenes@strk-redcross.no

Nye Orkland Røde Kors sammarbeider også tett med Meldal Røde Kors for at  frivilligheten skal kunne gi det beste tilbudet vi kan til lokalmiljøet.

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Ta kontakt!

Her finner du Orkland Røde Kors.

Aktiviteter i Agdenes Røde Kors