Røde Kors i Trøndelag

Frivillige fra 40 lokalforeninger i hele fylket bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.