Ferie for alle i Trøndelag

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Hvorfor arrangerer vi Ferie for alle?

I dag lever ca. 115.000 barn i Norge under EU’s fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette cirka 6.500 barn.

Hvem er deltagerne?

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode (minst 3 år).
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6–13 år.
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

Hvem samarbeider vi med?

Ansatte i kommunen vet mye om hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.